[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

18 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2567 ของ สกร.ระดับอำเภอจะนะ
ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2567 ของ สกร.ระดับอำเภอจะนะ
18 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
ศกร.ระดับตำบลจะโหนง เข้าร่วมประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศกร.ระดับตำบลจะโหนง เข้าร่วมประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
18 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
ประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567
ประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567
18 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
เรียนรู้ปฏิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ BBL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เรียนรู้ปฏิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ BBL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
18 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
ศกร.ระดับตำบลจะโหนง พบกลุ่มนักศึกษา ม.ต้น ประจำสัปดาห์
ศกร.ระดับตำบลจะโหนง พบกลุ่มนักศึกษา ม.ต้น ประจำสัปดาห์
16 / พ.ค. / 2567 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการประกวด MOE Content Creator Aweator Awards
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด MOE Content Creator Aweator Awards กระทรวงศึกษาธิการ
11 / ก.พ. / 2567 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ
เชิญชวนกลุ่มเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2567
23 / ม.ค. / 2567 : สกร.อำเภอจะนะ
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปี พ.ศ. 2567
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ “Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation - เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างนวัตกรรม นำ
14 / ม.ค. / 2567 : สกร.อำเภอจะนะ
ประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปสั้น
ประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด รักษ์โลก เลิกใช้พลาสติก และภายใต้หัวข้อ ไขความลับแห่งวิทยาศาสตร์
14 / ม.ค. / 2567 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการเดินและวิ่ง เพื่อเธอและฉัน สกร. ยะลา พ.ศ. 2567
โครงการเดินและวิ่ง เพื่อเธอและฉัน สกร. ยะลา พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 ยะลา-เบตง
14 / ม.ค. / 2567 : สกร.อำเภอจะนะ
มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 10
มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 10 วันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 10:00 - 21:00 น. ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่
28 / ธ.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประชาสัมพันธ์สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ประชาสัมพันธ์สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักส
28 / ธ.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดิโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดิโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของผู้สูงอายุ สร้างการมีส่วนร่วมของ ชุมชนท้องถิ่น ในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ป
28 / ธ.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดทุกภาคส่วน ร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประเภท คลิปสั้น Tiktok ความยาวไม่เกิน 60 วินาที / คลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายใต้แนวคิด - คุณคิดอย่างไรเ
28 / ธ.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stpendium Hungarecum
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ เรื่อง รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stpendium Hungarecum ประจำปีการศึกษา ๒๐๒๔ - ๒๐๒๕ สามารถศึกษาข้อมูลและลงทะเบียนสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu/
22 / พ.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
แผนเผชิญเหตุ MOE Safety Center
แผนเผชิญเหตุ MOE Safety Center
4 / พ.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน
1 / พ.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
แจ้งผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชน
แจ้งผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ และตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
26 / ก.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษา
วันที่ 18 กันยายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางอามีเราะห์ ยุโส๊ะ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเ
8 / ก.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร
วันที่ 5 กันยายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว ครู หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ นายจำรัส พรุเพชรแก้ว หัวหน้า ศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่าชิงและนายขเจน เทพยา หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตำ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05