[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

30 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร\" รุ่นที่ 1 (จำนวน 30 ชั่วโมง)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร\" รุ่นที่ 1 (จำนวน 30 ชั่วโมง)
29 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการโครงงาน
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​ส่งเสริม​การเรียน​รู้​ระดับอำเภอ​จะ​นะ​ มอบหมาย​ให้​กลุ่​มจัดการ​เรียนรู้ งาน&#82
29 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วรรณกรรมชุมชน
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วรรณกรรมชุมชน
29 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการโครงงาน กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการโครงาน
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการโครงงาน กิจกรรมค่ายกา
29 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567
29 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
ลงพื้นที่นิเทศและตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะตะฮ์ฟีซุลกุรอาน
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ะดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานการจัดการศึกษาชายแดนใต้ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะตะฮ์ฟีซุลกุรอาน
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2567
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2567
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
ครู ศกร.ระดับตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพบกลุ่มให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้ ครู ศกร.ระดับตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพบกลุ่มให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2567
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2567
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
ประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นายวิเชียร โชตช่วง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
ประชุมติดตามงานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ
นายวิเชียร โชตช่วง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ประชุมติดตามงานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
ครู ศกร.ระดับตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพบกลุ่มให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้ ครู ศกร.ระดับตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพบกลุ่มให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
บรรณาธิการปฎิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ BBL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ พร้อมด้วยครู ศกร.ระดับตำบล 14 ตำบล ที่รับผิดชอบงานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ ร่วมบรรณาธิการ ปฎิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ BBL ภาคเรียนที่ 1 ปีกา
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2567
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2567
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ ครู ศกร.ระดับตำบลตลิ่งชัน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
ศกร.ระดับตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพบกลุ่มให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้ ครู ศกร.ระดับตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพบกลุ่มให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2567
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2567
25 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลตลิ่งชัน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
19 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
โครงการสัมมนา สยามรัถยา คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
โครงการสัมมนา สยามรัถยา คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05