[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

12 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
เข้าร่วมประชุมเตรียมกิจกรรมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
เข้าร่วมประชุมเตรียมกิจกรรมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
12 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานเทียบระดับการศึกษา
กลุ่มจัดการเรียนรู้ งานเทียบระดับการศึกษา
11 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลบ้านนา
ข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขประจำเดือนกรกฎาคม 2567
วันที่ 10กรกฎาคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะมอบหมายให้นายขเจน เทพยา ครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านนาเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ร่วมกับปลัดอำเภอตำบลบ้านนา กำนันตำบลบ้านนา เกษตรตำบลบ้านนา หน่วยก
11 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลบ้านนา
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคนพิการ
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นางสาวยามีล๊ะ สาแม็ง ครูผู้สอนคนพิการ ศกร.ระดับตำบลบ้านนา จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ในรายวิชา ภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
11 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลบ้านนา
พบกลุ่มนักศึกษา ครั้งที่ 9 ในรายวิชา ภาษาไทย
วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้ศกร.ระดับตำบลบ้านนาโดยมีนายขเจน เทพยา นายวิชาญชัย ขามโคง น.ส.กนกวรรณ หมัดสนิ ดำเนินการพบกลุ่มนักศึกษา ครั้งที่ 9 ในรายวิชา ภาษาไทยได้จัดการเรียนรู้การวิเคราะห์เนื้อหาและทด
11 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลบ้านนา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโดยฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี)
วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. -16.30น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้นายขเจน เทพยา หัวหน้าศกร.ระดับตำบลบ้านนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโดยฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี) ประกอบด้วย ดีที่ 1.การเป
11 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลบ้านนา
เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สกร.ระดับอำเภอจะนะ
เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สกร.ระดับอำเภอจะนะ
9 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
พบกลุ่มนักศึกษา ม.ต้น ประจำสัปดาห์ที่ 9 กรกฎาคม 2567
พบกลุ่มนักศึกษา ม.ต้น ประจำสัปดาห์ที่ 9 กรกฎาคม 2567
9 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโดยฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโดยฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี)
8 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรมไตรมาส 3 - 4
ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรมไตรมาส 3 - 4
8 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สกร.ระดับอำเภอจะนะ
เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สกร.ระดับอำเภอจะนะ
8 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตอลดชีวิต ของระบบ เรียนรู้เชื่อมโยง Library
เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตอลดชีวิต ของระบบ เรียนรู้เชื่อมโยง Library
8 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคนพิการ ของ ศกร.ระดับตำบลจะโหนง ในรูปแบบ Homeschool ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคนพิการ ของ ศกร.ระดับตำบลจะโหนง ในรูปแบบ Homeschool ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
1 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กิจการลูกเสือในประเทศไทย
1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กิจการลูกเสือในประเทศไทย
1 / ก.ค. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรมไตรมาส 3 - 4
ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรมไตรมาส 3 - 4
30 / มิ.ย. / 2567 : สกร.อำเภอจะนะ
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​ส่งเสริม​การเรียน​รู้​ระดับอำเภอ​จะ​นะ​ มอบหมาย​ให้​กลุ่​มจัดการ​เรียนรู้ งาน&#82
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​ส่งเสริม​การเรียน​รู้​ระดับอำเภอ​จะ​นะ​ มอบหมาย​ให้​กลุ่​มจัดการ&#8
30 / มิ.ย. / 2567 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยมีนายนิพนธ์ ชิตมณี ปลัดอาวุโส เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมชวาวงค์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจะนะ อำเภอจะ
30 / มิ.ย. / 2567 : สกร.อำเภอจะนะ
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ พร้อมด้วยครู ศกร.ระดับตำบล 14 ตำบล ที่รับผิดชอบงานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ ร่วมบรรณาธิการ ปฎิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ BBL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ พร้อมด้วยครู ศกร.ระดับตำบล 14 ตำบล ที่รับผิดชอบงานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ ร่วมบรรณาธิการ ปฎิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ BB
30 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการโครงงาน โดยมีการประกวดโครงงาน ด้านการใช้และการอนุรักษ์​พลังงาน​ไฟฟ้า​เพื่อ​ชีวิต​และ​ชุมชน โครงงานด้านสิ่งแวดล
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการโครงงาน โดยมีการประกวดโครงงาน ด้านการใช้และการอนุรักษ์​พลังงาน​ไฟฟ้า​เพื่อ​ชีวิต​และ​ชุมชน โครงงานด้านสิ่งแวดล
30 / มิ.ย. / 2567 : ศกร.ตำบลจะโหนง
เข้าร่วมต้อนรับการประเมินจากคณะทำงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
เข้าร่วมต้อนรับการประเมินจากคณะทำงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05