[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
<< พฤศจิกายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้คนไทย มีศักยภาพที่จะเป็นพลเมืองอาเซียนที่สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับเพื่   เข้าชม :  [19846]
บ้านหนังสืออัจฉริยะ
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ ศูนย์ กศน.อำเภอ 16 อำเภ   เข้าชม :  [20204]
คอปเตอร์ 4 ใบพัด บินได้ด้วย ความคิดมนุษย์
ประสบผลสำเร็จแล้ว   เข้าชม :  [34858]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [35769]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [36281]
 
 

29 / ต.ค. / 2557 : จัดซื้อ / จัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เข้าชม :  [71]
20 / ม.ค. / 2557 : ประกาศ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าชม :  [4089]
30 / พ.ค. / 2556 : ประกาศ
รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอาชีพระยะสั้น
(ปรับปรุง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)  เข้าชม :  [35258]

 

ต้อนรับ ผอ.วรรญา ทิพย์ดนตรี
ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [582]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว24 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [481]
วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [583]
ประชุมประสานแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนิน ประจำปี 2557 26 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [585]
งานมหกรรมวิชาการและอาชีพ กศน.จังหวัดชายแดนใต้คืนความสุขให้ประชาชน19 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [611]
กีฬามหกรรมกีฬา \"กศน.เกมส์\" ครั้งที่ 410 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [672]

26 / พ.ย. / 2557 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
การจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาพิการตำบลน้ำขาว
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ผอ.รุ่งเรือง จอมศรี ศูนย์ กศน.อ.จะนะ มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ มันทะติ ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่เพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  เข้าชม :  [1]

26 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี
ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล กับ คณะศึกษาดูงานจากยูเนสโก (UNESCO) กรุงเทพฯ (นายอิชิโร มิยาซาวา)
นายวิเชียร โชติช่วง ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี มอบหมายให้ นางพัทธยา โชติรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล กับ คณะศึกษาดูงานจากยูเนสโก  เข้าชม :  [16]

26 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ
การร่วมกิจกรรมมอบเกียรบัตรครอบครัววิถีพอเพียงตำบลคลองเปียะ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ ได้มอบหมายให้บุคลากรศูนย์ กศน.ตำบลนาหว้า เข้าร่วมกิจกรรมการมอบวุฒิบัตรให้กับครอบครัวที่ดำเนินวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านศาลาน้ำ ตำบลคลองเปียะ โดยนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอจะนะ เ  เข้าชม :  [8]

26 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยจัดการเรียนการสอนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางประโลมใจ ลิ่มกุล และนายวิชาญชัย ขามโคง รับผิดชอบ กศน.ตำบลสะบ้าย้อย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการให้แก่นักศึกษา   เข้าชม :  [3]

26 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา จัดการเรียนการสอน โครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอสะเดา โดย ผอ.บุปผาชาติ เรืองกูล พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอสะเดา จัดการเรียนการสอนตาม โครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา กศน.ตำบลและศูนย์กา  เข้าชม :  [9]

26 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ
การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ กศน.ตำบลนาหว้า
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ ได้มอบหมายให้บุคลากรศูนย์ กศน.ตำบลนาหว้า จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ กศน.ตำบลนาหว้า เพื่อปลูกฝังการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เข้าชม :  [8]

26 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ
การจัดบอร์ดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร ศูนย์ กศน.ตำบลตลิ่งชันและนักศึกษาตำบลตลิ่งชัน จัดบอร์ดนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ กศน.ตำบลตลิ่งชัน  เข้าชม :  [10]

26 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ
การจัดบอร์ดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร ศูนย์ กศน.ตำบลบ้านนา จัดการเรียนรู้ทางไกล (ETV) สาระวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น เรื่อง ร่างกายของเรา  เข้าชม :  [12]

26 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมประชุม กศน.จังหวัดขลา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 กศน.อำเภอสะเดา โดย ผอ.บุปผาชาติ เรืองกูล เข้าร่วมประชุม เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับทหารกองประจำการ เพื่อจัดทำแบบเรียนพกพาสำหรับทหารกองเกินนำเสนอผลการจัดทำแบบเรียน  เข้าชม :  [9]

26 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ
การจัดการเรียนรู้ทางไกล (ETV) ระดับมัธยมต้น
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร ศูนย์ กศน.ตำบลบ้านนา จัดการเรียนรู้ทางไกล (ETV) สาระวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น เรื่อง ร่างกายของเรา  เข้าชม :  [16]


       ปฏิรูปการศึกษา  :  วาระแห่งชาติ 

              กระทรวงศึกษาธิการ 

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบ          สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
   ระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของ          การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (ภาคใต้)          

         วันที่ 15 พฤษภาคม 2557                  ในวันที่ 18 เมษายน 2557 

  


              พัฒนาศักยภาพครู กศน.           พิธีเปิด มหกรรมกีฬากศน. เกมส์ครั้งที่ 3
ในการขับเคลื่อนการจัดการขบวนการเรียนรู้        วันที่ 6-7 กันยายน 2556
        สู่คุณภาพการจัดการศึกษา กศน.
              ในจังหวัดชายแดนใต้ 
                    ณ สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย     

  


        ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสงขลา              โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
       ปิดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                    "การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ"
          สู่ประชาคมอาเซียนรุ่นที 8                       ในวันที่ 23 เม.ย. 2556
                                                           ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
 

 
นางวรรญา  ทิพย์ดนตรี
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

นายคณาธิป บุญญารัตน์
รองผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

 

 


 

 

 

ศูนย์รวมสื่อ
mediacenter
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
แบบทดสอบความรู้ กศน.
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
จังหวัดสงขลา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา
สกสค

 

หลักสูตร "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยม"

การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยฯ
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ไฟล์แนบหนังสือราชการ เรื่อง การคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมฯ
ทักษะการคิด (อ.สมจิต)
ประเมินภายนอก(ปรับปรุง)
แนวทางการประกัน ๘ เล่มตามกฎกระทรวง 2553
แบบประเมินฯ ของลูกจ้างประจำ
แบบประเมินฯ ของข้าราชการครู
คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์ DVD การบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ
ตัวอย่าง กผ.01 แผนปฏิบัติการ และแผนงานย่อย
การหาคะแนน บช.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กศ.พื้นฐาน (ภายใน)
แนวทางการเขียนโครงการฯ 57 ปรับปรุง 56-12-18
ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน (ขีดจำกัดล่างทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)
การจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ฯ ปีประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
เครื่องมือประกันคุณภาพ กศน.
แนวนโยบาย จุดเน้น การปฏิบัติฯ เพื่อยกระดับการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ฯ  ประจำปีงบประมาณ 2556(ปรับปรุง 56-09-02 18.00 น.)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกฯ  ประจำปีงบประมาณ 2556
แนวทางการดำเนินงานศูนย์ภาษาอาเซียน กศน. อำเภอ
ข้อมูลเขตการปกครองในจังหวัดสงขลา 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05