[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
<< มกราคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้คนไทย มีศักยภาพที่จะเป็นพลเมืองอาเซียนที่สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับเพื่   เข้าชม :  [20500]
บ้านหนังสืออัจฉริยะ
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ ศูนย์ กศน.อำเภอ 16 อำเภ   เข้าชม :  [20780]
คอปเตอร์ 4 ใบพัด บินได้ด้วย ความคิดมนุษย์
ประสบผลสำเร็จแล้ว   เข้าชม :  [35637]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [36563]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [37038]
 
 

20 / ม.ค. / 2557 : ประกาศ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าชม :  [4548]
30 / พ.ค. / 2556 : ประกาศ
รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอาชีพระยะสั้น
(ปรับปรุง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)  เข้าชม :  [36015]

 

ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญญลักษณ์ฯ ตลอดเดือนเมษายน
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  เข้าชม :  [20]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [519]
ต้อนรับ ผอ.วรรญา ทิพย์ดนตรี27 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [867]
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว24 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [915]
วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [789]
ประชุมประสานแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนิน ประจำปี 2557 26 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [808]

30 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี
ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทดสอบคอมพิวเตอร์นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2557
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลามอบหมายให้ กลุ่มงานการศึกษา พื้นฐานดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ให้เกิดปร  เข้าชม :  [2]

30 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ
กศน.ตำบลแม่ทอม สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ จัดกิจกรรมรับชมการศึกษาทางไกลผ่านสื่อ ETV
กศน.ตำบลแม่ทอม สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ จัดกิจกรรมรับชมการศึกษาทางไกลผ่านสื่อ ETV  เข้าชม :  [1]

30 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ
กศน.ตำบลแม่ทอม สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ดำเนินการเปิดกลุ่มวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน
กศน.ตำบลแม่ทอม สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ดำเนินการเปิดกลุ่มวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน  เข้าชม :  [4]

30 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ
กศน.ตำบลท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ) สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ ดำเนินการสอบระหว่างภาคนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
กศน.ตำบลท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ) สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ ดำเนินการสอบระหว่างภาคนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗  เข้าชม :  [5]

30 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา   เข้าชม :  [5]

30 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์  เข้าชม :  [11]

30 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ
ครูผู้สอนคนพิการตำบลนาทับ จัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาคนพิการ
30 ม.ค. 58 ผอ.รุ่งเรือง จอมศรี ศูนย์กศน.จะนะ มอบหมายให้ นางนิจจารีย์ นวลละออง ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่เพื่อจัดการเรียนรู้ให้แกนักเรียน  เข้าชม :  [4]

30 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์ กศน.อำเภอสิงหนคร
กศน.อำเภอสิงหนคร เข้ารับการประเมินสถานศึกษาภายนอก
กศน.อำเภอสิงหนคร เข้ารับการประเมินสถานศึกษาภายนอก  เข้าชม :  [5]

30 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ
ครูอาสาในสถาบันปอเนาะ จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักค่านิยม 12 ประการในสถาบันปอเนาะ
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2558 ผอ.รุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ครูอาสาฯสถาบันศึกษาปอเนาะ จัเกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักค่านิยม 12 ประการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะเมี้ยะยาริลอูล  เข้าชม :  [14]

30 / ม.ค. / 2558 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ เข้าร่วมการประชุมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอนาหม่อม
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอบางกล่ำ เข้าร่วมการประชุมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอนาหม่อม  เข้าชม :  [11]


       ปฏิรูปการศึกษา  :  วาระแห่งชาติ 

              กระทรวงศึกษาธิการ 


   แนะนำสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

 
นางวรรญา  ทิพย์ดนตรี
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

นายคณาธิป บุญญารัตน์
รองผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

 

 


 

 

 

ศูนย์รวมสื่อ
mediacenter
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
แบบทดสอบความรู้ กศน.
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
จังหวัดสงขลา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา
สกสค

 

หลักสูตร "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยม"

การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยฯ
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ไฟล์แนบหนังสือราชการ เรื่อง การคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมฯ
ทักษะการคิด (อ.สมจิต)
ประเมินภายนอก(ปรับปรุง)
แนวทางการประกัน ๘ เล่มตามกฎกระทรวง 2553
แบบประเมินฯ ของลูกจ้างประจำ
แบบประเมินฯ ของข้าราชการครู
คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์ DVD การบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ
ตัวอย่าง กผ.01 แผนปฏิบัติการ และแผนงานย่อย
การหาคะแนน บช.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กศ.พื้นฐาน (ภายใน)
แนวทางการเขียนโครงการฯ 57 ปรับปรุง 56-12-18
ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน (ขีดจำกัดล่างทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)
การจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ฯ ปีประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
เครื่องมือประกันคุณภาพ กศน.
แนวนโยบาย จุดเน้น การปฏิบัติฯ เพื่อยกระดับการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ฯ  ประจำปีงบประมาณ 2556(ปรับปรุง 56-09-02 18.00 น.)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกฯ  ประจำปีงบประมาณ 2556
แนวทางการดำเนินงานศูนย์ภาษาอาเซียน กศน. อำเภอ
ข้อมูลเขตการปกครองในจังหวัดสงขลา

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05