[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

25 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการ โครงการส่งเสริม และพัฒนาสรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 ภาคใต้
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการ โครงการส่งเสริม และพัฒนาสรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 ภาคใต้
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 \"สงขลาเกมส์\"
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 \"สงขลาเกมส์\"
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
รับไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
รับไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
โครงการเขียนข่าวเพือประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อต่างๆ
โครงการเขียนข่าวเพือประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อต่างๆ
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เปิดหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุก (ต่อยอดอาชีพเดิม) กศน.ตำบลแดนสงวน 23-30 มิ.ย 60 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560
เปิดหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุก (ต่อยอดอาชีพเดิม) กศน.ตำบลแดนสงวน 23-30 มิ.ย 60 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทย์ศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลดอกสัก จังหวัดสุราษธานี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทย์ศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลดอกสัก จังหวัดสุราษธานี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
โครงการหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนระโนดวิทยา
โครงการหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนระโนดวิทยา
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.ตำบลพังยาง ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560
กิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.ตำบลพังยาง ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ร่วมต้อนรับคณะจัดทำข่าวจาก สำนักงาน กศน.
เรื่อง กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลควนลัง ได้แก่ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่พ่อหลวง และกลุ่มอาชีพการปักลูกปัดและเลื่อมบนผ้าปาเต๊ะ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลคอหงส์ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (การกำจัดขยะและรีไซเคิล) \"โซฟาปาเต๊ะ\"
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคอหงส์ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (การกำจัดขยะและรีไซเคิล) \"โซฟาปาเต๊ะ\" ผู้เข้าร่วม 24 คน วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลคอหงส์ อำเภอ
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลฉลุง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลฉลุง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตำบลฉลุง ผู้เข้าร่วม 22 คน วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลหาดใหญ่ จัดกลุ่มอาชีพ (ต่อยอด) การนวดแผนไทย
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลหาดใหญ่ จัดกลุ่มอาชีพ (ต่อยอด) การนวดแผนไทย วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 ภาคใต้
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ และนางสุพิทย์ ลอยแก้ว บรรณารักษ์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21 - 24 มิ
23 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 \"สงขลาเกมส์\"
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 400 คน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 \"สงขลาเกมส์\" โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา เป็นประธาน
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานกีฬาแห่งชาติครั้งที 45 และแนวทางการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กศน.อำเภอหาดใหญ่
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลคอหงส์ เปิดกลุ่มอาชีพต่อยอด ถักกระเป๋าจากเชือกร่ม
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ นางสาวฉันฐกานต์ ทองจันทร์ ครูอาสากศน.ตำบลคอหงส์ เปิดกลุ่มอาชีพต่อยอด ถักกระเป๋าจากเชือกร่ม วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านในไร่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลพะตง ร่วมประชุมและอำนวยความสะดวกในการติดตาม การประชาคม หมุ่บ้าน ประชาธิปไตยต้นแบบ
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลพะตง ร่วมประชุมและอำนวยความสะดวกในการติดตาม การประชาคม หมุ่บ้าน ประชาธิปไตยต้นแบบ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ม.6 บ้านควนขี้แรด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้นายสถิรภัทร ลิ่มเซ่ง และ นางสาวสุรีย์รัตน์ ณรินทร์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.
19 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอสะเดา โดย ผอ.บุปผาชาติ เรืองกูล มอบหมายให้ นางสาวขวัญตา หลงขาว ครูผู้สอนคนพิการตำบลสำนักแต้ว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมสำ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/312 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05