[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

25 / ก.พ. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคู หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา และตัวแทนครู กศน.อำเภอสะเดา พร้อมนักศึกษา กศน.ตำบลสำนักแต้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคู
25 / ก.พ. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเอง จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า๒๐๑๙(COVID-๑๙)ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอสะเดาเข้าร่วม
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมครู และบุคลากร กศน.อำเภอสะเดา จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเอง จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า๒๐๑๙(COVID-๑๙)ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก โดยมีนักศึก
23 / ก.พ. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา ร่วมทำเจลล้างมือ โดยรับชมวิธีการทำเจลล้างมือ ผ่านระบบ zoom meeting จากศูนย์วิทยาศาสตร์ยะลา จังหวัดยะลา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมข้าราชการครู และบุคลากร กศน.อำเภอสะเดา ร่วมทำเจลล้างมือ โดยรับชมวิธีการทำเจลล้างมือ ผ่านระบบ zoom meeting จากศูนย์วิทยาศาสตร์ยะลา จังหวัดยะลา จัดขึ้น ณ ห้องประ
23 / ก.พ. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา จัดประชุมจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตราฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ,จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอสะเดาจัดประชุมจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตราฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ,จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ณ ห้องประ
23 / ก.พ. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวอิสรีย์ พัชรวิจิตร บรรณารักษ์ ,นายไพฑูรย์ บุญราศรี ครูกศน.ตำบลปาดังเบซาร และนักศึกษาอาสาสมัครรักการอ่าน ตำบลปาดังเบซาร์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ
23 / ก.พ. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวอิสรีย์ พัชรวิจิตร บรรณารักษ์ ,นางสาวนันทพร เกตุหนู ครู กศน.ตำบลสำนักแต้ว และนักศึกษาอาสาสมัครรักการอ่าน ตำบลสำนักแต้ว ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ
23 / ก.พ. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าโพธิ์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวอิสรีย์ พัชรวิจิตร บรรณารักษ์ ,นางสาวจิตประภา ทองแกมแก้ว ครู กศน.ตำบลท่าโพธิ์ และนักศึกษาอาสาสมัครรักการอ่าน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรีย
23 / ก.พ. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ
ดร.รุ่งเรือง จอมศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบของรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับประเทศจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนายชัยพร อริยณัฐวงศ์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.รุ่งเรือง จอมศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบของรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับประเทศจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนายชัยพร อริยณัฐวงศ์ นักศึกษา ม.ต้น กศน.อำเภอจะนะ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจะนะ รางวัลที่นักศึกษาได้รับในครั้งนี
22 / ก.พ. / 2564 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564
นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา
22 / ก.พ. / 2564 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของ กศน.จังหวัดสงขลา
นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของ กศน.จังหวัดสงขลา และรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
22 / ก.พ. / 2564 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประ
22 / ก.พ. / 2564 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เขากราบนมัสการพระเทพสุธรรมญาณ เนื่องในโอากสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เขากราบนมัสการพระเทพสุธรรมญาณ เนื่องในโอากสเข้ารับตำแหน่งใหม่
22 / ก.พ. / 2564 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบถึงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานทั้งงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานนโยบายและแผน งานการศึกษาต่อเนื่อง
22 / ก.พ. / 2564 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นางบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นกรรมการตรวจสภาพความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน
นางบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นกรรมการตรวจสภาพความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชชุน ณ โรงเรียนวัดควนมีด
22 / ก.พ. / 2564 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นางบุผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศน์การศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่นิเทศน์การศึกษาในสังกัด
นางบุผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศน์การศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่นิเทศน์การศึกษาในสังกัด ณ กศน.ตำบลคลองแดนและกศน.บ้านใหม่
22 / ก.พ. / 2564 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นางบุผาชาติ เรืองกูล ได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนจัดนิทรรศการเพ่อเตรียมความพร้อมกาจัดงานมหากรรม
นางบุผาชาติ เรืองกูล ได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนจัดนิทรรศการเพ่อเตรียมความพร้อมกาจัดงานมหากรรม
22 / ก.พ. / 2564 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นางบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลงพื้นที่นิเทศการดำเนินงานฯของ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์
นางบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่นิเทศการดำเนินงานฯของ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์
22 / ก.พ. / 2564 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นางบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา แก้วโสธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมปนะชุมขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา แก้วโสธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมปนะชุมขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
22 / ก.พ. / 2564 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นางบุผาชาติ เรืองกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
นางบุผาชาติ เรืองกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
17 / ก.พ. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
เครืข่าย กศน.อำเภอหาดใหญ่ กศน.ตำบล 13 ตำบล ร่วมด้วยวิทยากรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ อสม. และจิตอาสานักศึกษา กศน. ร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมี นางเกษร ธานีรัตน์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา และนายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/355 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05