[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง บ้านปากบาง ม.3 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
ร่วมพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง บ้านปากบาง ม.3 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
14 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมประชุมสัมมนาผลการจัดกิจกรรม กศน.ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปี 2561 ของหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.ในเขตภาคใต้
ร่วมประชุมสัมมนาผลการจัดกิจกรรม กศน.ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปี 2561 ของหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.ในเขตภาคใต้
12 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อแผ่นดิน
วันที่ 9 กันยายน 2561 นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ บุคลากรกศน.อำเภอหาดใหญ่ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อแผ่นดิน โดยกิจกรรมแยกออกเป็น 2 กิจกรรม คือ ปลูกต้นไม้ที่หาดแหลมโพธิ์ และ เก็บขยะที่ชายหาดชลาทัศน์ ในการจัดก
10 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน กันยายน 2561
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน กันยายน 2561
10 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
การประชุมบุคลากร กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 10 กันยายน 2561
การประชุมบุคลากร กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 10 กันยายน 2561
7 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
วิทยากรร่วมในโครงการจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
วิทยากรร่วมในโครงการจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
7 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมประชุม “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะของประชาชน ในศตวรรษที่ 21” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2561
ร่วมประชุม “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะของประชาชน ในศตวรรษที่ 21” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2561
6 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เป็นวิทยากรร่วมในโครงการจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
เป็นวิทยากรร่วมในโครงการจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
6 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เป็นวิทยากรร่วมในโครงการจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
เป็นวิทยากรร่วมในโครงการจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
5 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
การดำเนินงานตามภารกิจ กศน.ตำบล และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี 2561 “ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จำหน่วยสินค้าออนไลน์ กศน.อำเภอระโนด” (ONLE Online Commerce Center –OOCC)
การดำเนินงานตามภารกิจ กศน.ตำบล และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี 2561 “ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จำหน่วยสินค้าออนไลน์ กศน.อำเภอระโนด” (ONLE Online Commerce Center –OOCC)
5 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้ารับเกียรติบัตร รางวัล Best Practice ระดับยอดเยี่ยม เรื่อง“E-Learning MOOC กศน.อำเภอระโนด” การคัดเลือกผลการปฎิบัติงานการจัดกิจกรรม กศน.ตามยุทธศาสตร์จุดเน้นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
เข้ารับเกียรติบัตร รางวัล Best Practice ระดับยอดเยี่ยม เรื่อง“E-Learning MOOC กศน.อำเภอระโนด” การคัดเลือกผลการปฎิบัติงานการจัดกิจกรรม กศน.ตามยุทธศาสตร์จุดเน้นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
5 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้ารับเกียรติบัตรศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลตะเครียะ ได้เข้าร่วมรับคัดเลือกเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 และได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่นระดับอำเภอของอำเภอระโนด จังหว
เข้ารับเกียรติบัตรศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลตะเครียะ ได้เข้าร่วมรับคัดเลือกเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 และได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่นระดับอำเภอของอำเภอระโนด จังหว
5 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2561
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2561
3 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
การประชุมบุคลากร กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 3 กันยายน 2561
การประชุมบุคลากร กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 3 กันยายน 2561
3 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธานศูนย์เครื่องข่ายสานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งอำเภอระโนด ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือน กันยายน 2561
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธานศูนย์เครื่องข่ายสานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งอำเภอระโนด ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือน กันยายน 2561
3 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมเยี่ยมสนามสอบปลายภาค ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ร่วมเยี่ยมสนามสอบปลายภาค ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2 / ก.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ณะครูผู้สอนทั้ง13 ตำบล และ1 ศรช. ดำเนินการสอบปลายภาครายวิชาเลือก
วันที่ 2 กันยายน 2561 นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ณะครูผู้สอนทั้ง13 ตำบล และ1 ศรช. ดำเนินการสอบปลายภาครายวิชาเลือก ให้แก่นักศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
31 / ส.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมประชุมวิทยากรคณะทำงานในโครงการจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ตามคำสั่งอำเภอระโนด ที่ 477/2561
เข้าร่วมประชุมวิทยากรคณะทำงานในโครงการจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ตามคำสั่งอำเภอระโนด ที่ 477/2561
30 / ส.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์เลือกอำเภอภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอระโนด
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์เลือกอำเภอภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอระโนด
29 / ส.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
นางชุติมา พูลเกิด ครูชำนาญการ เป็นวิทยากรร่วมกับเครือข่ายเน็ตประชารัฐ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางชุติมา พูลเกิด ครูชำนาญการ เป็นวิทยากรร่วมกับเครือข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของ การใช้เน็ตประชารัฐ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงข

กำลังแสดงหน้าที่ 1/367 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05