[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
นำนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภาค
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภาค ณ หอประชุมนานาชาติมอ.วันที่ 19 มิถุนายน 2561
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
จัดโครงการ การอบรมให้ความรู้การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการ การอบรมให้ความรู้การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) วันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน ณ กศน.ตำบลคลลองแห หม
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
การอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการออมสร้างวิถีพอเพียง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ กศน.ตำบลควนลัง จัดโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่อง การอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการออมสร้างวิถีพอเพียง ณ ชุมชนคลองต่ำพฤกษชาติ ม.2ต.ควนลัง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 23 คน
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
โครงการศึกษาดูงานทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาและศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดภาคใต้
มอบหมายให้ กศน.ต.ฉลุง ทุ่งตำเสา ควนลัง คลองอู่ตะเภา และศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ จัดโครงการศึกษาดูงานทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาและศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดภาคใต้ โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 107 คน ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดอาชีพระยะสั้น การทำขนมไทย
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดอาชีพระยะสั้น การทำขนมไทย หลักสูตร 10 ชั่วโมง วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแก้วสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสง
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กิจกรรมทำบูญเลี้ยงพระ ณ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ บุคลากรครู และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบูญเลี้ยงพระ ณ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงเยี่ยมนิเทศโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ลงเยี่ยมนิเทศโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
โครงการไทยนินมยั่งยืน เวทีที่ 4 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
โครงการไทยนินมยั่งยืน เวทีที่ 4 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
โครงการไทยนินมยั่งยืน เวทีที่ 4 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
โครงการไทยนินมยั่งยืน เวทีที่ 4 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ดำเนินการนิเทศการจัดโครงศูนย์ฝึกอาชีพชุมขน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรผลิตภัณฑ์การแปรรูปปลา
ดำเนินการนิเทศการจัดโครงศูนย์ฝึกอาชีพชุมขน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรผลิตภัณฑ์การแปรรูปปลา
19 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชากิจกรรมกลุ่มสนใจการทำปุ๋ยชีวภาพ
ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชากิจกรรมกลุ่มสนใจการทำปุ๋ยชีวภาพ
18 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ประจำสัปดาห์บุคลากร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ประจำสัปดาห์บุคลากร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
18 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
18 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
18 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
18 / มิ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4
ลงพื้นที่ประชุมประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล โครงการไทยยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน เวทีที่ 4

กำลังแสดงหน้าที่ 1/362 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05