[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

3 / เม.ย. / 2567 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 / เม.ย. / 2567 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าว
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เรื่อง ผังสนามสอบ และห้องสอบ การสรรหาพนักงานราชการทั่วไปประเมินครั้งที่ 1 วิธีสอบข้อเขียน ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
14 / มี.ค. / 2567 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
29 / ก.พ. / 2567 : ประกาศ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป
27 / ก.พ. / 2567 : ข่าว
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
9 / พ.ย. / 2566 : ข่าว
แผนเผชิญเหตุ MOE Safety Center
ศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7 / พ.ย. / 2566 : ข่าว
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน
หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
8 / ก.ย. / 2566 : ข่าว
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ครู และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
17 / ส.ค. / 2566 : ข่าว
ช่องทางการให้บริการสื่อออนไลน์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
กรมส่งเสริมการเรียนรู้
9 / ส.ค. / 2566 : ข่าว
MOE Safety Center Plus ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทำเเผนเผชิญเหตุ (Incident Response Plan)
4 / ส.ค. / 2566 : ข่าว
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ
ประจำเดือน สิงหาคม 2566
25 / ก.ค. / 2566 : ข่าว
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่
ด้านการการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม“เครื่องพ่นฮอร์โมนประหยัดพลังงานไฟฟ้า” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่ ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ “เครื่องบรรจุขี้เลื่อย”
24 / ก.ค. / 2566 : ข่าว
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำเรงตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชากร ระดับชำนาญการของส
18 / ก.ค. / 2566 : ประกาศ
ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระโนด ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ อบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565
14 / ก.ค. / 2566 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
4 / ก.ค. / 2566 : ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)
ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
26 / มิ.ย. / 2566 : ข่าว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา บุคลากรและนักศึกษา ขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
16 / มิ.ย. / 2566 : ข่าว
ขอเชิญชวน ร่วมกดไลค์ กดแชร์ การประกวดคลิปวิดีโอ
หัวข้อ “เยาวชนในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข\" ผ่านfacebook page กอ.รมน.จังหวัดสงขลา
1 / มิ.ย. / 2566 : ข่าว
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไปรับทราบ
ด้วย พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา
เลขที่ 46 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05