รายงานการประชุมปี 2561

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2561 เวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๑ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา


รายงานการประชุมปี 2560

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

รายงานการประชุมปี 2559

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ พิงค์เลดี้ รีสอร์ท ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคม อำเภอสิงหคร จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านย่านยาว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 (วัดโคกเมือง) ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมค่ายรัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ วัดป่ากอสุวรรณาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ ICT กศน.ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (ชั้น 2) ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิงค์เลดี้รีสอร์ท อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ กศน.อำเภอบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.อำเภอสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ กศน.อำเภอสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ กศน.ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมระโนดโฮมสเตย์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


รายงานการประชุมปี 2557

รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือน 18 พ.ย. 2557 เมื่อวันที่ 9 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวัดป่ากอสุวรรณราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (ชั้น ๒) อำเภอเมืองสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


รายงานการประชุมปี 2556

รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมร้านอาหารธัญญรัตน์ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมร้านอาหารกุมภาพันธ์ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา