[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4-9 เมษายน 2560 ครูกศน.อำเภอจะนะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
วันที่ 4-9 เมษายน 2560 ครูกศน.อำเภอจะนะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
28 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่สอนนักศึกษาคนพิการ ต.จะโหนง ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
ลงพื้นที่สอนนักศึกษาคนพิการ ต.จะโหนง ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
28 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในตำบล
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในตำบล
21 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
โครการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมสร้างเสริมทักษะอาชีพ วิชาช่างทาสี กิจกรรมจัดมุมเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ และกิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา(เศรษฐกิจพอเพียง)
21 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 8 คน ของตำบลจะโหนง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
20 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นที่ 12 มีนาคม 2560 คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะครูกศน.อำเภอจะนะ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยอำเภอ ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน. อำเภอจะนะ เพื่อร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อเหรัญญิก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกหมู่บ้านประชา
นที่ 12 มีนาคม 2560 คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะครูกศน.อำเภอจะนะ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยอำเภอ ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน. อำเภอจะนะ เพื่อร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อเหรัญญิก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกหมู่บ้านประชา
20 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการปักผ้าคลุมผมด้วยเม็ดคริสตัล วันที่ 7ธค.-20 ธค.59ณ มัสยิดบ้านเขาจันทร์ ม.10ต.จะโหนง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการปักผ้าคลุมผมด้วยเม็ดคริสตัล วันที่ 7ธค.-20 ธค.59ณ มัสยิดบ้านเขาจันทร์ ม.10ต.จะโหนง
20 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูกระเบื้อง วันที่27ธค.-12มค.60ณ กศน.ตำบลจะโหนง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูกระเบื้อง วันที่27ธค.-12มค.60ณ กศน.ตำบลจะโหนง
20 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนภาคใต้ หลักสูตรภาษามลายูถิ่น วันที่7-17 ก.พ ณ มัสยิดบ้านเขาจันทร์ ม.10ต.จะโหนง
โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนภาคใต้ หลักสูตรภาษามลายูถิ่น วันที่7-17 ก.พ ณ มัสยิดบ้านเขาจันทร์ ม.10ต.จะโหนง
20 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนภาคใต้ หลักสูตรภาษามลายูกลาง วันที่14-24 ก.พ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.11ต.จะโหนง
โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนภาคใต้ หลักสูตรภาษามลายูกลาง วันที่14-24 ก.พ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.11ต.จะโหนง
20 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน( กิจกรรมย้อมผ้าดำทำดีเพื่อพ่อ ) วันที่ 26-27 ต.คและ 2พ.ย60ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ,5,7
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน( กิจกรรมย้อมผ้าดำทำดีเพื่อพ่อ ) วันที่ 26-27 ต.คและ 2พ.ย60ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ,5,7
20 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 14 มีนาคม 2560 กศน.ตำบลจะโหนง โดยครู กศน.ตำบลจะโหนง
10 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 มีนาคม 2560 รุ่งเรือง จอมศรี มาร่วมงาน พ่อไสว พลายชมพูนุท ซึ่งเป็น คุณพ่อของ ผอ มงคล พลายชมพูนุท ผอ กศน.อำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร ณ วัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน จ.นครปฐม
วันที่ 6 มีนาคม 2560 รุ่งเรือง จอมศรี มาร่วมงาน พ่อไสว พลายชมพูนุท ซึ่งเป็น คุณพ่อของ ผอ มงคล พลายชมพูนุท ผอ กศน.อำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร ณ วัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน จ.นครปฐม
10 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8-10 มีนาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.จะนะ และ คณะครู อาสาฯ ปอเนาะ รวม 19 คน เข้าร่วม ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 8-10 มีนาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.จะนะ และ คณะครู อาสาฯ ปอเนาะ รวม 19 คน เข้าร่วม ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2560 ได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหารจะดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา(STEM Education)สำหรับครู กศน. ณ.รร.กรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา
วันที่ 8 มีนาคม 2560 ได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหารจะดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา(STEM Education)สำหรับครู กศน. ณ.รร.กรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา
9 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2560 ครูผู้สอนคนพิการร่วมจัดกิจกรรมในงานวันคนพิการสากล 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
วันที่ 8 มีนาคม 2560 ครูผู้สอนคนพิการร่วมจัดกิจกรรมในงานวันคนพิการสากล 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
6 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดรับมอบรถมินิโมบาย
วันที่ 3 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดรับมอบรถมินิโมบาย
6 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 มีนาคม 2560 กศน. อำเภอจะนะ คัดเลือกลูกเสือเพื่อไปเข้าค่ายลูกเสือ
วันที่ 2 มีนาคม 2560 กศน. อำเภอจะนะ คัดเลือกลูกเสือเพื่อไปเข้าค่ายลูกเสือ
6 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่28ก.พ.-1 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอจะนะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษามลายูถิ่น/มลายูกลาง ณ หนานมดแดง จ.พัทลุง
วันที่28ก.พ.-1 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอจะนะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษามลายูถิ่น/มลายูกลาง ณ หนานมดแดง จ.พัทลุง
6 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่4-6มี.ค.2560 กศน.อำเภอจะนะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ค่ายเยาวชนสานสัมพันธ์ลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ณ ค่ายรัตนสาร
วันที่4-6มี.ค.2560 กศน.อำเภอจะนะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ค่ายเยาวชนสานสัมพันธ์ลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ณ ค่ายรัตนสาร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05