[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

19 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอจะนะ ประจำปี 2560 หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4092/สข.104 ระหว่างวันที่ 17-20 ก.ค.60 ณ.สวนประวัติศาสตร์ (ช่วงบ่ายวันที่ 18/7/60)
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอจะนะ ประจำปี 2560 หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4092/สข.104 ระหว่างวันที่ 17-20 ก.ค.60 ณ.สวนประวัติศาสตร์ (ช่วงบ่ายวันที่ 18/7/60)
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่14 ก.ค.2560 นางสาวอารียา จุลภักดิ์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลจะโหนง
วันที่14 ก.ค.2560 นางสาวอารียา จุลภักดิ์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลจะโหนง
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการน้ำชายามเช้า ข้าวยำสัญจร ตำบลจะโหนง
วันที่12 ก.ค.2560 ครูกศน.ตำบลจะโหนงเข้าร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้าข้าวยำสัญจร ณโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ ครูปริญญา ศรีสุก ครูจิรวรรณ ศรีสุก และนักศึกษา กศน.อำเภอจะนะ และ ประชาชน ร่วมกิจกรรมฝายมีชีวิต
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ ครูปริญญา ศรีสุก ครูจิรวรรณ ศรีสุก และนักศึกษา กศน.อำเภอจะนะ และ ประชาชน ร่วมกิจกรรมฝายมีชีวิต
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. พิธีเปิดกีฬามวลชนคนจะนะ โดย นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ ประธานฯ นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดในครั้งนี้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. พิธีเปิดกีฬามวลชนคนจะนะ โดย นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ ประธานฯ นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดในครั้งนี้
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอจะนะ ตามที่นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายจำเริญ หนูเกื้อ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และนายซอแล๊ะ หมัดยุโส๊ะ ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมีถมินิโมบายเคลื่อนที่
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอจะนะ ตามที่นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายจำเริญ หนูเกื้อ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และนายซอแล๊ะ หมัดยุโส๊ะ ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมีถมินิโมบายเคลื่อนที่
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และบุคลากรครู สถาบันปอเนาะทุกคน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และบุคลากรครู สถาบันปอเนาะทุกคน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการจัดการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการจัดการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกิจกรรมทำความดี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วงเทศการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาของไทย
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกิจกรรมทำความดี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วงเทศการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาของไทย
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6ก.ค.2560 จิตอาสาสอนทำดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประชาคม บ้านไทรขึง ต.คลองเปียะ
วันที่ 6ก.ค.2560 จิตอาสาสอนทำดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประชาคม บ้านไทรขึง ต.คลองเปียะ
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่28มิ.ย60 เวลา13.00น. นายจารึก แก้วบุญ นางสาวเสาวลักษณ์ มันทะติ และนางสาวกนกรัชต์ ได้เป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สอนให้กับประชาชนตำบลน้ำขาว
วันที่28มิ.ย60 เวลา13.00น. นายจารึก แก้วบุญ นางสาวเสาวลักษณ์ มันทะติ และนางสาวกนกรัชต์ ได้เป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สอนให้กับประชาชนตำบลน้ำขาว
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลจะโหนงได้มอบหมายจากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะนางรุ่งเรือง จอมศรี ให้ กศน.ตำบลจะโหนงเข้าร่วมโครงการเยี่ยมวัดวันพระ ณ วัดป่าแจ้งแก้ว ต.จะโหนง สงขลา
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลจะโหนงได้มอบหมายจากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะนางรุ่งเรือง จอมศรี ให้ กศน.ตำบลจะโหนงเข้าร่วมโครงการเยี่ยมวัดวันพระ ณ วัดป่าแจ้งแก้ว ต.จะโหนง สงขลา
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 กศน.จะนะ บุคลกร กศน.และนักศึกษาสถาบันปอเนาะ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนในสถาบันปอเนาะเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สถาบันปอเนาะตะฟิรกรุอ่านเราะห์มะนีนะฮ์
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 กศน.จะนะ บุคลกร กศน.และนักศึกษาสถาบันปอเนาะ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนในสถาบันปอเนาะเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สถาบันปอเนาะตะฟิรกรุอ่านเราะห์มะนีนะฮ์
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 มิ.ย 60 เวลา 10.00-12.00 น. นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา/ผอ.ศปก.อ.จะนะ ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการจัดงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ประจำปี 2560
วันที่ 6 มิ.ย 60 เวลา 10.00-12.00 น. นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา/ผอ.ศปก.อ.จะนะ ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการจัดงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ประจำปี 2560
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 มิ.ย.60 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผู้อำนวยการ กศน.จะนะ ร่วมกิจกรรมในการรับธงกีฬาแห่งชาติจากอำเภอจะนะ โดยมีผู้นำชุมชนในอำเภอจะนะหลายหน่วยงานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 14 มิ.ย.60 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผู้อำนวยการ กศน.จะนะ ร่วมกิจกรรมในการรับธงกีฬาแห่งชาติจากอำเภอจะนะ โดยมีผู้นำชุมชนในอำเภอจะนะหลายหน่วยงานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาวิทยากรสอนดอกไม้จันทน์ ณ ที่ทำการผู้สูงอายุ ตำบลจะโหนง
จิตอาสาวิทยากรสอนดอกไม้จันทน์ ณ ที่ทำการผู้สูงอายุ ตำบลจะโหนง
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ณ กศน.ตำบลจะโหนง
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ณ กศน.ตำบลจะโหนง
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่8มิ.ย.60กศน.อำเภอจะนะ ร่วมเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ(หลังใหม่)
วันที่8มิ.ย.60กศน.อำเภอจะนะ ร่วมเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ(หลังใหม่)
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางสาวอารียา จุลภักดิ์ สอนแบบพบกลุ่ม นักศึกษาระดับ ม.ต้น และ ม ปลาย กศน.ต.จะโหนงอ.จะนะ จ.สงขลา
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางสาวอารียา จุลภักดิ์ สอนแบบพบกลุ่ม นักศึกษาระดับ ม.ต้น และ ม ปลาย
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 พบกลุ่ม นักศึกษาระดับ ม.ต้น และ ม ปลาย กศน.ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 พบกลุ่ม นักศึกษาระดับ ม.ต้น และ ม ปลาย กศน.ต.จะโหนงอ.จะนะ จ.สงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05