[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลจะโหนง เข้าร่วมประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศกร.ระดับตำบลจะโหนง เข้าร่วมประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567
ประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567
12 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลจะโหนง จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ของ ศกร.ระดับตำบลจะโหนง ตามปฎิทินการพบกลุ่ม ครั้งที่ 5
ศกร.ระดับตำบลจะโหนง จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ของ ศกร.ระดับตำบลจะโหนง ตามปฎิทินการพบกลุ่ม ครั้งที่ 5
12 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนรู้ปฏิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ BBL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เรียนรู้ปฏิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ BBL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
10 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลจะโหนง พบกลุ่มนักศึกษา ม.ต้น ประจำสัปดาห์ที่ 4 มิถุนายน 2567 ในภาคเรียนที่ 1/2567
ศกร.ระดับตำบลจะโหนง พบกลุ่มนักศึกษา ม.ต้น ประจำสัปดาห์ที่ 4 มิถุนายน 2567 ในภาคเรียนที่ 1/2567
1 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรแข่งขันกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกร.เกมส์ กลุ่มจังหวัดอ่าวไทย ณ
การรแข่งขันกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกร.เกมส์ กลุ่มจังหวัดอ่าวไทย ณ
1 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แข่งขันกีฬา สกร.สงขลาเกมส์ 2567 วันที่
แข่งขันกีฬา สกร.สงขลาเกมส์ 2567 วันที่
1 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรมที่ 2 กิ
ครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรมที่ 2 กิ
1 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรมที่ 2 กิ
ครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรมที่ 2 กิ
19 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี 2567
โครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี 2567
19 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับนักศึกษาคนพิการ
โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับนักศึกษาคนพิการ
15 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะโหนง
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะโหนง
24 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.ตำบลจะโหนง ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไข่เค็ม
สกร.ตำบลจะโหนง ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไข่เค็ม
24 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารชายแดนใต้ หลักสูตร 18 ชั่วโมง (กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาต่างประเทศสู่การประกอบอาชีพ)
โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารชายแดนใต้ หลักสูตร 18 ชั่วโมง (กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาต่างประเทศสู่การประกอบอาชีพ)
24 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ \"หน่วนบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" ณ โรงเรียนชุมชนสะพานไม้แก่น
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ \"หน่วนบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" ณ โรงเรียนชุมชนสะพานไม้แก่น
24 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สำหรับ นักศึกษา สกร.ตำบลจะโหนง ดังภา
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สำหรับ นักศึกษา สกร.ตำบลจะโหนง ดังภา
24 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล)
24 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)
26 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 256
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 256
26 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา \"สกร.ชายแดนใต้เกมส์\"
กีฬา \"สกร.ชายแดนใต้เกมส์\"

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05