[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

2 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
27 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.อต.) เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตซอล ณ สนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ่ และในการแข่งขันครั้งนี้ กศน.อำเภอจะนะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงินรางวัล 10,000 บาท
27 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.อต.) เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตซอล ณ สนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ่ และในการแข่งขันครั้งนี้ กศน.อำเภอจะนะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงินรางวัล 10,000 บาท
2 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2/2559 ณ สนามสอบ ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2/2559 ณ สนามสอบ ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ
2 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่28ก.พ.2560 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.4 อำเภอชายแดนใต้ ณ สนามกีฬาร.ร.ชุมชนบ้านจะโหนง มิตรภาพที่222
วันที่28ก.พ.2560 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.4 อำเภอชายแดนใต้ ณ สนามกีฬาร.ร.ชุมชนบ้านจะโหนง มิตรภาพที่222
26 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่25ก.พ.2560 บุคลากรกศน.จะนะเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬากศน.อำเภอโซนชายแดนใต้ ณ สนามกีฬาร.ร.ชุมชนบ้านจะโหนง ต.จะโหนง
วันที่25ก.พ.2560 บุคลากรกศน.จะนะเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬากศน.อำเภอโซนชายแดนใต้ ณ สนามกีฬาร.ร.ชุมชนบ้านจะโหนง ต.จะโหนง
26 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมคณะราษฎรบำรุง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วันที่26ก.พ.2560 ประชุมโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมคณะราษฎรบำรุง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
23 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่22ก.พ.2560 ครูกศน.ตำบลจะโหนงได้จัดประชุมคณะกรรมการศส.ปชต
วันที่22ก.พ.2560 ครูกศน.ตำบลจะโหนงได้จัดประชุมคณะกรรมการศส.ปชต
23 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่23 กุมภาพันธ์ 2560 กศน จะนะ พร้อมด้วย คณะครู ร่วมจัดงาน อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ตำบล ป่าชิง
วันที่23 กุมภาพันธ์ 2560 กศน จะนะ พร้อมด้วย คณะครู ร่วมจัดงาน อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ตำบล ป่าชิง
23 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ และคณะครู กศน. ร่วมงานมัสยิดมูฮายีรีน ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จ.สงขลา
วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ และคณะครู กศน. ร่วมงานมัสยิดมูฮายีรีน ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จ.สงขลา
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in D:\AppServ\www\chana05\modules\news\index.php on line 74