[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

23 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 มกราคม 2560 ตามที่ได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ ให้นางจรีวรรณ หนูแก้ว นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้วและนายจำรัส พรุเพชรแก้วร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชสวรรคต ครบ 100 วั
วันที่ 20 มกราคม 2560 ตามที่ได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ ให้นางจรีวรรณ หนูแก้ว นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้วและนายจำรัส พรุเพชรแก้วร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชสวรรคต ครบ 100 วั
20 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่19 ม.ค.2560 ครูกศน.อำเภอจะนะได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมอำเภอจะนะยิ้มเคลื่อนที่ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วันที่19 ม.ค.2560 ครูกศน.อำเภอจะนะได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมอำเภอจะนะยิ้มเคลื่อนที่ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ได้จัดสาธิตอาชีพ การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน โดนัทจิ๋ว ไข่เค็มสมุนไพร แซนวิซทูน่า
20 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มกราคม 2560 การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการฯ การติวในรายวิชาบังคับ ระดับ ม.ต้น ณ ศาลาประชาคม อ.จะนะ และระดับม.ปลาย ณ กศน.ต.บ้านนา
วันที่ 18 มกราคม 2560 การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการฯ การติวในรายวิชาบังคับ ระดับ ม.ต้น ณ ศาลาประชาคม อ.จะนะ และระดับม.ปลาย ณ กศน.ต.บ้านนา
20 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 มกราคม 2560 บุคลากร กศน อำเภอจะนะ ทำกิจกรรม 5ส ณ สำนักงาน กศนอำเภอจะนะ
วันที่ 16 มกราคม 2560 บุคลากร กศน อำเภอจะนะ ทำกิจกรรม 5ส ณ สำนักงาน กศนอำเภอจะนะ
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 ม.ค. 60 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายเจริญ เจริญผล ครูอาสาสมัคร ฯ และคณะครู จัดกิจกรรม โครงการการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศาลาประชาคม (ใหม่)
วันที่ 17 ม.ค. 60 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายเจริญ เจริญผล ครูอาสาสมัคร ฯ และคณะครู จัดกิจกรรม โครงการการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศาลาประชาคม (ใหม่) โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงค์
16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่16 ม.ค.2560 คณะครูกศน.อ.จะนะเข้าร่วมกิจกรรมวันครู2560 ณ ร.ร.บ้านนา อ.จะนะ
วันที่16ม.ค.2560 คณะครูกศน.อ.จะนะเข้าร่วมกิจกรรมวันครู2560 ณ ร.ร.บ้านนา อ.จะนะ
16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่14 ม.ค.60 ครูกศน.ตำบลจะโหนงเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านทางควาย
วันที่14 ม.ค.60 ครูกศน.ตำบลจะโหนงเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านทางควาย
13 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มกราคม 2560 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 2/59 ระดับม.ปลาย กศน.จะโหนง ณ กศน.ตำบลจะโหนง
วันที่ 12 มกราคม 2560 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 2/59 ระดับม.ปลาย กศน.จะโหนง ณ กศน.ตำบลจะโหนง
13 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มกราคม 2560 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 2/59 ระดับม.ต้น กศน.จะโหนง ณ กศน.ตำบลจะโหนง
วันที่ 11 มกราคม 2560 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 2/59 ระดับม.ต้น กศน.จะโหนง ณ กศน.ตำบลจะโหนง
10 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่10 ม.ค.2560 บุคลากร กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้า ณ กศน.ตำบลแค
วันที่10 ม.ค.2560 บุคลากร กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้า ณ กศน.ตำบลแค
10 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มกราคม 2560 ประชุมประจำสัปดาห์ กศน.อำเภอจะนะ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจะนะ
วันที่ 9 มกราคม 2560 ประชุมประจำสัปดาห์ กศน.อำเภอจะนะ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจะนะ
10 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่9 ม.ค.2560 น.ส.อารียา จุลภักดิ์ ได้จัดการเรียนการสอน นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน โปรแกรม Microsoft office ณ กศน.ตำบลจะโหนง
วันที่9 ม.ค.2560 น.ส.อารียา จุลภักดิ์ ได้จัดการเรียนการสอน นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน โปรแกรม Microsoft office ณ กศน.ตำบลจะโหนง
10 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 มกราคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ ได้ไปส่งท่าน ผอ.สมเชาว์ กาญจนจรัส เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 6 มกราคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ ได้ไปส่งท่าน ผอ.สมเชาว์ กาญจนจรัส เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่6มค.60 บุคลากรกศน.อำเภอจะนะเข้าร่วมประชุมจัดเตรียมงานปอเนาะ ประจำปี2560
วันที่6มค.60 บุคลากรกศน.อำเภอจะนะเข้าร่วมประชุมจัดเตรียมงานปอเนาะ ประจำปี2560
3 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ. กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายจำเริญ หนูเกื้อ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นางณิชภัทร เปี่ยเซ่ง ครู กศน.ตำบลขุนตัดหวายและนายซอแล๊ะ หมัดยุโส๊ะ ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือ \" นิทานแสนเพลิน :เพื่อห้องสมุดของหนู\" ณ ห
วันที่ 27 ธ.ค. 2559 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ. กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายจำเริญ หนูเกื้อ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นางณิชภัทร เปี่ยเซ่ง ครู กศน.ตำบลขุนตัดหวายและนายซอแล๊ะ หมัดยุโส๊ะ ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือ \" นิทานแสนเพลิน :เพื่อห้อ
3 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 บุคลากร กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
30 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 นางรุ่งเรือง. จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ นางจีรวรรณ หนูแก้ว ประชุมบุคลากร ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงาน
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 นางรุ่งเรือง. จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ นางจีรวรรณ หนูแก้ว ประชุมบุคลากร ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงาน
30 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ธันวาคม 2559 กศน.อำเภอจะนะ จัดงานวันปีใหม่ กิจกรรมวันนี้ เช่น การทำความดี 5 ส. การทำสาธารณประโยชน์เก็บขยะ และแลกของขวัญ เป็นการ จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในองค์กร กิจกรรมวันนี้ ไม่มีการแสดงรื่นเริง และ ไม่มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ค่ะ
23 ธันวาคม 2559 กศน.อำเภอจะนะ จัดงานวันปีใหม่ กิจกรรมวันนี้ เช่น การทำความดี 5 ส. การทำสาธารณประโยชน์เก็บขยะ และแลกของขวัญ เป็นการ จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในองค์กร กิจกรรมวันนี้ ไม่มีการแสดงรื่นเริง และ ไม่มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ค่ะ
30 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่29ธ.ค.59 ครู กศน.ตำบลจะโหนง จัดกิจกรรมเปิดกลุ่มหลักสูตรระยะสั้น วิชา ช่างปูกระเบื้อง ณ กศน.ตำบลจะโหนง ม.8
กิจกรรมเปิดกลุ่มหลักสูตรระยะสั้น วิชา ช่างปูกระเบื้อง ณ กศน.ตำบลจะโหนง ม.8
24 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 บุคลากร กศน.อำเภอจะนะ ประชุมการทำประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจะนะ
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 บุคลากร กศน.อำเภอจะนะ ประชุมการทำประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจะนะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/17 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 >>


 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05