[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลบ้านนาได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะให้จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ(กิจกรรมออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า)
ครูกศน.ตำบลบ้านนาได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะให้จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ(กิจกรรมออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า)
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 พ.ค.2560 คณะครู กศน.อำเภอจะได้รับมอบหมายจาก นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ ในการต้อนรับคณะจาก กศน.อำเภอสายบุรี เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ เพื่อรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับแหล่งเรี
วันที่ 26 พ.ค.2560 คณะครู กศน.อำเภอจะได้รับมอบหมายจาก นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ ในการต้อนรับคณะจาก กศน.อำเภอสายบุรี เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ เพื่อรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับแหล่งเรี
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
23 พ.ค.2560 งานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรีผอ.กศน.อำเภอจะนะให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่จบหลักสูตรประจำภาคเรียนที่2/2559
23 พ.ค.2560 งานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรีผอ.กศน.อำเภอจะนะให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่จบหลักสูตรประจำภาคเรียนที่2/2559
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ครูผู้สอนคนพิการ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.รุ่งเรือง จอมศรี เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำแซนวิช โดนัทจิ๋ว ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนและไข่เค็มใบเตย ณ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ครูผู้สอนคนพิการ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.รุ่งเรือง จอมศรี เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำแซนวิช โดนัทจิ๋ว ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนและไข่เค็มใบเตย ณ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาววารียา อัคราเดชานนท์ ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะเข้าร่วมประชุม ประชุมโครงการขับเคลื่อนการรายงานการจัดการศกึษาในสถาบันศึุกษาปอเนาะโปรแกรมระบบรายงานสถาบันศกึษาปอเนาะ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาววารียา อัคราเดชานนท์ ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะเข้าร่วมประชุม ประชุมโครงการขับเคลื่อนการรายงานการจัดการศกึษาในสถาบันศึุกษาปอเนาะโปรแกรมระบบรายงานสถาบันศกึษาปอเนาะ
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่9-10.พ.ค60ตามที่ได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ให้ นางอมีเราะห์ ยุโส๊ะพร้อมด้วยนายรอศักดิ์ เหะเหร็มและนายยัฟรี หมันเส็นให้พานักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน.จำนวน80คน ณหนานมดแดงรีสอร์ท จ.พัทลุง
วันที่9-10.พ.ค60ตามที่ได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ให้ นางอมีเราะห์ ยุโส๊ะพร้อมด้วยนายรอศักดิ์ เหะเหร็มและนายยัฟรี หมันเส็นให้พานักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน.จำนวน80คน ณหนานมดแดงรีสอร์ท จ.พัทลุง
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 พ.ค. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ตรวจเยี่ยมบ้านนาปรือ ม.8 ตำบลคู
วันที่ 1 พ.ค. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ตรวจเยี่ยมบ้านนาปรือ ม.8 ตำบลคู
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตามที่ได้รับมอบหมายให้คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง พลิก Up ธุรกิจต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ โรงแรมลีการ์เดน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตามที่ได้รับมอบหมายให้คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง พลิก Up ธุรกิจต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ โรงแรมลีการ์เดน
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่คณะครู กศน.จะนะ ได้รับมอบหมาย จากผอ.รุ่งเรือง จอมศรี เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
ตามที่คณะครู กศน.จะนะ ได้รับมอบหมาย จากผอ.รุ่งเรือง จอมศรี เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยนักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน
บุคลากร กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยนักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
27 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่26เม.ย.2560 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดสงขลา ด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัดสงขลา ด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่
27 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่คณะครู กศน.จะนะ ได้รับมอบหมาย จากผอ.รุ่งเรือง จอมศรี เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
ตามที่คณะครู กศน.จะนะ ได้รับมอบหมาย จากผอ.รุ่งเรือง จอมศรี เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
25 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน โดย กศน.อำเภอจะนะ จัดบริการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน แซนวิชทูน่า โดนัทติ๋ว และไข่เค็มใบเตย ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน โดย กศน.อำเภอจะนะ จัดบริการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน แซนวิชทูน่า โดนัทติ๋ว และไข่เค็มใบเตย ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ
25 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่25เม.ย.60 โครงการสานสัมพันธ์การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กีฬา โครงการสานสัมพันธ์การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
25 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.รุ่งเรือง จอมศรี ให้ครูกศน.ตำบลจะโหนง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ (การทำขนมโดนัทจิ้ว)กลุ่มเป้าหมายคือ หมู่ที่10ตำบลจะโหนง ณ.สวนประวัติศาสตร์
ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.รุ่งเรือง จอมศรี ให้ครูกศน.ตำบลจะโหนง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ (การทำขนมโดนัทจิ้ว)กลุ่มเป้าหมายคือ หมู่ที่10ตำบลจะโหนง ณ.สวนประวัติศาสตร์
7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
น.ส.อารียา จุลภักดิ์ ครูผู้สอนคนพิการลงพื้นที่สอนนักศึกษาคนพิการกศน.จะโหนง
น.ส.อารียา จุลภักดิ์ ครูผู้สอนคนพิการลงพื้นที่สอนนักศึกษาคนพิการกศน.จะโหนง
7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว) กลุ่มที่ 21 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2560 ผู้เข้าร่วมจำนวน 30คน หลักสูตร
วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว) กลุ่มที่ 21 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2560 ผู้เข้าร่วมจำนวน 30คน หลักสูตร
7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ โครการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างเสริมทักษะอาชีพ วิชาช่างทาสี กิจกรรมจัดมุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ และกิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา(เศรษฐกิจพอเพียง) ระหว่างวันที่
โครการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ โครการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างเสริมทักษะอาชีพ วิชาช่างทาสี กิจกรรมจัดมุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ และกิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา(เศรษฐกิจพอเพียง) ระหว่างวันที่
7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.จะนะ จัดทำฐานลูกเสือ
คณะครู กศน.จะนะ จัดทำฐานลูกเสือ
7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่. 2 เมษายน 2560 ` วันรักการอ่าน ` โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม สงขลา เมืองนักการอ่าน ขึ้น โดยมีท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด
วันที่. 2 เมษายน 2560 ` วันรักการอ่าน ` โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม สงขลา เมืองนักการอ่าน ขึ้น โดยมีท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05