[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

12 / ก.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
พบกลุ่มนักศึกษาในรูปแบบ ON LINE
พบกลุ่มนักศึกษาในรูปแบบ ON LINE
12 / ก.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
ครูกศน.ตำบลจะโหนง ส่งเสริมให้นักศึกษาปลูกต้นฟ้าทะลายโจร
ครูกศน.ตำบลจะโหนง ส่งเสริมให้นักศึกษาปลูกต้นฟ้าทะลายโจร
24 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นที่ 19 กรกฎาคม 2560 ประกวดร้องเพลงท้องทิ่ งานของดีเมืองจะนะ
นที่ 19 กรกฎาคม 2560 ประกวดร้องเพลงท้องทิ่ งานของดีเมืองจะนะ
24 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 12 ก.ค.60 จังหวัดสงขลาและที่ว่าการอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมทำบัตรประชาชนให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ที่นอนติดเตียง ไม่สามารถ เคลื่อนไหวได้ และมอบของที่ระลึกให้คนพิการและผู้ดูแล ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
วันที่ 12 ก.ค.60 จังหวัดสงขลาและที่ว่าการอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมทำบัตรประชาชนให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ที่นอนติดเตียง ไม่สามารถ เคลื่อนไหวได้ และมอบของที่ระลึกให้คนพิการและผู้ดูแล ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
17 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
6 มิ.ย. 60 ตามที่ ได้รับมอบหมาย ให้ครู กศน.ตำบลขุนตัดหวาย นางณิชภัทร เปียเซ่งและนางสาวสุกัยญา เส็นมุลิประเมินการรู้หนังสือ ผู้ไม่รู้หนังสือตำบลขุนตัดหวาย
6 มิ.ย. 60 ตามที่ ได้รับมอบหมาย ให้ครู กศน.ตำบลขุนตัดหวาย นางณิชภัทร เปียเซ่งและนางสาวสุกัยญา เส็นมุลิประเมินการรู้หนังสือ ผู้ไม่รู้หนังสือตำบลขุนตัดหวาย
17 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่15มิ.ย60 เวลา10.00น.-12.00น.นางสาวจารุวรรณ พาหุรัตน์ กศน.ตำบลคูได้เป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่15มิ.ย60 เวลา10.00น.-12.00น.นางสาวจารุวรรณ พาหุรัตน์ กศน.ตำบลคูได้เป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
12 / มิ.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่24พ.ค.60 บุคลากร กศน.อำเภอจะนะเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
วันที่24พ.ค.60 บุคลากร กศน.อำเภอจะนะเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
12 / มิ.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอจะนะ มอบจักรยาน ให้ กาชาดจังหวัดสงขลา ที่จะจัดในเดือน กค.60
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอจะนะ มอบจักรยาน ให้ กาชาดจังหวัดสงขลา ที่จะจัดในเดือน กค.60
12 / มิ.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บุคลากร กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยนักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
บุคลากร กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยนักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
7 / เม.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 20 มีนาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอจะนะ ร่วมงานมัสยิดนูรุลฮูดา ม.2 ต.บ้านนา (ทางลงหอฬิกา) เ
วันที่ 20 มีนาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอจะนะ ร่วมงานมัสยิดนูรุลฮูดา ม.2 ต.บ้านนา (ทางลงหอฬิกา) เ
7 / เม.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นที่ 22 มีนาคม 2560 ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อชาวตลาด. ณ บริเวณจะนะพลาซ่า
นที่ 22 มีนาคม 2560 ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อชาวตลาด. ณ บริเวณจะนะพลาซ่า
28 / มี.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในตำบล
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในตำบล
2 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมการประเมินผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 บ้านทุ่ง ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมการประเมินผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 บ้านทุ่ง ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
2 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่28ก.พ.2560 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.4 อำเภอชายแดนใต้ ณ สนามกีฬาร.ร.ชุมชนบ้านจะโหนง มิตรภาพที่222
วันที่28ก.พ.2560 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.4 อำเภอชายแดนใต้ ณ สนามกีฬาร.ร.ชุมชนบ้านจะโหนง มิตรภาพที่222
14 / ก.พ. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่14ก.พ.2560 นายจำเริญ หนูเกื้อ เจ้าพนักงานห้องสมุด ประสานสถานที่จัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อชาวตลาด
วันที่ 14ก.พ.2560 นายจำเริญ หนูเกื้อ เจ้าพนักงานห้องสมุด ประสานสถานที่จัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อชาวตลาด
10 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ตามที่ นางณิชภัทร เปียเซ่ง ได้รับมอบหมายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ พนม. ปี 2560 หมู่ที่ 5 บ้านโอน ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ โดยมีประชาชนเข้าร่วม 90 คน
ตามที่ นางณิชภัทร เปียเซ่ง ได้รับมอบหมายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ พนม. ปี 2560 หมู่ที่ 5 บ้านโอน ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ โดยมีประชาชนเข้าร่วม 90 คน
10 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ตามที่ได้รับมอบหมายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้พนม ปี2560 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเอาะและหมู่ที่ 6 บ้านเกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสองหมู่บ้านร่วมกันประมาณ 220 คน
วันที่9 ก.พ.2560 ตามที่ได้รับมอบหมายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้พนม ปี2560 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเอาะและหมู่ที่ 6 บ้านเกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสองหมู่บ้านร่วมกันประมาณ 220 คน
10 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 9/2/2560. ตามที่ผอ.รุ่งเรือง จอมศรี ได้มอบหมายให้ครูกศน.ต.แค เยี่ยมบ้านนักศึกษา วันนี้ได้ลงเยี่ยมบ้านนักศึกษา จำนวน 4 ราย ที่บ้านสำนักยอ ม.7. ต.แค
วันที่ 9/2/2560. ตามที่ผอ.รุ่งเรือง จอมศรี ได้มอบหมายให้ครูกศน.ต.แค เยี่ยมบ้านนักศึกษา วันนี้ได้ลงเยี่ยมบ้านนักศึกษา จำนวน 4 ราย ที่บ้านสำนักยอ ม.7. ต.แค
3 / ก.พ. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่1ก.พ.60 กศน.อ.จะนะเตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล ณ สนามกีฬาหวังดี ตำบลตลิ่งชั่น
กศน.อ.จะนะเตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล ณ สนามกีฬาหวังดี ตำบลตลิ่งชั่น
3 / ก.พ. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2560 ณ อบต.ตลิ่งชัน โดยนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธาน ในวันนี้ได้รายงานกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ประส
วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2560 ณ อบต.ตลิ่งชัน โดยนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธาน ในวันนี้ได้รายงานกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ประส

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05