[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการอบรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.ตำบล รุ่นที่ 3 หลักสูตรการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการอบรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.ตำบล รุ่นที่ 3 หลักสูตรการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงวัดคลองแห หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่
14 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการอบรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.ตำบล รุ่นที่ 2 หลักสูตรเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการอบรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.ตำบล รุ่นที่ 2 หลักสูตรเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงวัดคลองแห หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
14 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการอบรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.ตำบล รุ่นที่ 1 หลักสูตรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการอบรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.ตำบล รุ่นที่ 1 หลักสูตรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงวัดคลองแห หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
14 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมชวนกันไปวัด ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมชวนกันไปวัด ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ วัดคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดสงขลา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดสงขลา วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมวีว่า สงขลา
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต \"การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ\"
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต \"การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ\" วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการอบรมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการอบรมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ี 6 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดหลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง อาชีพการจัดพานขันหมาก
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดหลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง อาชีพการจัดพานขันหมาก วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะหมี หมู่ที่ 11 ตำบลคลองแห อำเภอหาด
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท \"วิถีชุมชน วิถีคนพอเพียง\"
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นายสญชัย กาญจนเพ็ญ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท \"วิถีชุมชน วิถีคนพอเพียง\" วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการให้ความรู้การจัดตั้งระบบสปริงเกอร์เพื่อกระจายน้ำอัตโนมัติ
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห จัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการให้ความรู้การจัดตั้งระบบสปริงเกอร์เพื่อกระจายน้ำอัตโนมัติ วันที่ี 30 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดอาชีพช่างพื้นฐาน \\\"ช่างเชื่อมโลหะ\\\"
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางบุญเรือน ด้ามทอง ครู กศน.ตำบล จัดอาชีพช่างพื้นฐาน 40 ชั่วโมง ช่างเชื่อมโลหะ วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดอาชีพการจัดดอกไม้สด กลุ่มสนใจ 8 ชั่วโมง
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นายสญชัย กาญจนเพ็ญ ครูอาสาสมัคร จัดอาชีพการจัดดอกไม้สด กลุ่มสนใจ 8 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง \"การทำบัญชีครัวเรือน\'
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง \"การทำบัญชีครัวเรือน\" ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ ๒ (บ้านหนองบัว) ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลคลองแห ร่วมงาน สงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์
คณะครู กศน.ตำบลคลองแห ร่วมงาน สงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 2 เมษายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
5 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
คณะครู และนักศึกษาตำบลคลองแห เข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 29-31 มีนาคม 2559 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์
29 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู และนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห ร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส
คณะครู และนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห ร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส ณ วัดคลองแห หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
29 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ณ บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง \"การทำบัญชีครัวเรือน\"
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง \"การทำบัญชีครัวเรือน\" ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ ๒ (บ้านหนองบัว) ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต \"สายใยรักพิทักษ์บุตรหลาน\"
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต \"สายใยรักพิทักษ์บุตรหลาน\" ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2(บ้านหนองบัว) ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ตำบลคลองแห
การประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ตำบลคลองแห วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 (บ้านหนองบัว) ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05