[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

13 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห ลงพื้นที่ตำบลคลองแหสำรวจพื้นที่น้ำท่วม วันที่ 9 มกราคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห ลงพื้นที่ตำบลคลองแหสำรวจพื้นที่น้ำท่วม วันที่ 9 มกราคม 2560
8 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ กศน.ตำบลคลองแห จัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย วันที่ 8-29 มกราคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ กศน.ตำบลคลองแห จัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย วันที่ 8-29 มกราคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนสอน พบกลุ่มนักศักษา กศน.ตำบลคลองแห วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การจัดการเรียนสอน พบกลุ่มนักศักษา กศน.ตำบลคลองแห วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มอาชีพช่างพื้นฐาน \"ช่างเชื่อมโลหะ\' ระหว่างวันที่ 5 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครุ กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มอาชีพช่างพื้นฐาน \"ช่างเชื่อมโลหะ\' ระหว่างวันที่ 5 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ กศน.ตำบล และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ กศน.ตำบลคลองแห ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ กศน.ตำบล และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
19 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษามาพบกลุ่มที่ศูนย์การเรียนเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านคลองเปล เพื่อรับการนิเทศจากท่าน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาและถ่ายทำรายการของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วันที่ 7 ธันวาคม 25
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษามาพบกลุ่มที่ศูนย์การเรียนเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านคลองเปล เพื่อรับการนิเทศจากท่าน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาและถ่ายทำรายการของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วันที่ 7 ธันวาคม 25
19 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาตำบลคลองแห พัฒนาห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอหาดใหญ่
นายคณิน ทองเอียด ผอ. กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาตำบลคลองแห พัฒนาห้องเรียน วันที่่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอหาดใหญ่
25 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนสอน พบกลุ่มนักศักษา กศน.ตำบลคลองแห วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การจัดการเรียนสอน พบกลุ่มนักศักษา กศน.ตำบลคลองแห วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
25 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2559 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2559 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลคลองแหร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2560
คณะครู กศน.ตำบลคลองแหร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2560
2 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการย้อมผ้าสีดำให้กับประชาชนเพื่อถวายแด่พ่อหลวง
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการย้อมผ้าสีดำให้กับประชาชนเพื่อถวายแด่พ่อหลวง ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ กศน.ตำบลคลองแห (บ้านหนองบัว) ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห นำรถมินิโมบายเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตำบลคลองแห
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำรถมินิโมบายเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตำบลคลองแห ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห ร่วมกิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (Big cleaning Day)
คณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห ร่วมกิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (Big cleaning Day) วันที่ 21 ตุลาคม 2559
2 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห ร่วมกับเครือข่ายช่วยทำโบว์ดำดำติดเสื้อ
กศน.ตำบลคลองแห ร่วมกับเครือข่ายทำโบว์ดำติดเสื้อเพื่อไว้ทุกข์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กศน.ตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
17 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมนิทรรศการ \'\'บัวบาทยาตรา\"
กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมนิทรรศการ \'\'บัวบาทยาตรา\" วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
17 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
กศน.ตำบลคลองแห รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 -30 ตุลาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 (บ้านหนองบัว) ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
24 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิชาเลือก วันที่ 10-11 กันยายน 2559 วิชาบังคับ วันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 2
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิชาเลือก วันที่ 10-11 กันยายน 2559 วิชาบังคับ วันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 2
24 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โครงการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมกรีนเวิลพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
30 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
17 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางบุญเรือน ด้ามทอง หัวหน้า กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมอบรมกับธนาคารของประเทศไทย หลักสูตร \"จัดการเงินดี ชีวีเป็นสุข\"
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.ตำบลคลองแห มอบหมายให้ นางบุญเรือน ด้ามทอง หัวหน้า กศน.ตำบลคลองแห อบรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย หลักสตร \"จัดการเงินดี ชีวีเป็นสุข\" วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05