[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธี (อาชีพต่อยอด) ตำบลคลองแห
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดการศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาอาชีพ \"การจัดดอกไม้ในงานพิธี\" ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะหมี หมู่ที่
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดน้ำคลองแห วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห และบรรณารักษ์ห้องสมุด กศน.อำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรมสำหรับห้องสมุดชาวตาดน้ำคลองแห วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ตลาดน้ำคลองแห หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรม 5 ส. (พัฒนา กศน.ตำบลคลองแห)
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรม 5 ส. (พัฒนา กศน.ตำบลคลองแห) วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ี 1 ปีการศึกษา 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห พบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห ร่วมประชุมจัดแผนการเรียนรู้รายบุคคล
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางบุญเรือน ด้ามทอง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมจัดแผนการเรียนรู้รายบุคคล วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหหญ่ จังหวัดสงขลา
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร นักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นายคณิน ทองเอียด มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลคลองแห รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ โดยสนง.กศน.จังหวัดสงขลา ณ วัดโคกสมานคุณ ตำบลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ โดยสนง.กศน.จังหวัดสงขลา ณ วัดโคกสมานคุณ ตำบลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางจัดการบริการทางสังคมสงเคราะห์ในชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางบุญเรือน ด้ามทอง ครู กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางจัดการบริการทางสังคมสงเคราะห์ในชุมชน วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห
4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห นำเครือข่ายบ้านหนังสือชุมชนตำบลคลองแห ศึกษาดูงานบ้านหนังสือชุมชนที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ อ.ตะโหมด บ้านท่าเชียด ต.คลองใหญ่ จ.พัทลุง
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางบุญเรือน ด้ามทอง ครู กศน.ตำบลคลองแห นำเครือข่ายบ้านหนังสือชุมชนตำบลคลองแห ศึกษาดูงานบ้านหนังสือชุมชนที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ อ.ตะโหมด บ้านท่าเชียด ต.คลองใหญ่ จ.พัทลุง วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ กศ
4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดน้ำคลองแห
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห และบรรณารักษ์ กศน.อำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดน้ำคลองแห ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ตลาดน้ำคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการอบรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห และ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการอบรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตร เรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ มีผู้เข้าร่วม 30 คน วันที่ 1 มีนาคม 2560 และ วันที่ 3
24 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดน้ำคลองแห
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห และบรรณารักษ์ กศน.อำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดน้ำคลองแห ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ตลาดน้ำคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
24 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 11 มีนาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห และบรรณารักษ์ กศน.อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ตลาดน้ำคลองแห ตำบลคล
24 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดน้ำคลองแห
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห และบรรณารักษ์ กศน.อำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดน้ำคลองแห ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ตลาดน้ำคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลคลองแห ประเมินการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลคลองแห ประเมินการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
28 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษา พัฒนาสถานที่พบกลุ่ม กศน.ตำบลคลองแห ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษา พัฒนาสถานที่พบกลุ่ม กศน.ตำบลคลองแห ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
28 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม Excellent Model School
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม Excellent Model School เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพละประชารัฐ ภาคใต้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
28 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.หาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูริศึกษาพิชชาลัย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสงขลา
31 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ บริเวณลานจัตุรัสนครหาดใหญ่
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ บริเวณลานจัตุรัสนครหาดใหญ่
31 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 40 ชั่วโมง (ต่อยอด) วิชา การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม (การถักกระเป๋าสะพายหลัง) วันที่ 17-26 มกราคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะหมี เลขที่ 14
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 40 ชั่วโมง (ต่อยอด) วิชา การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม (การถักกระเป๋าสะพายหลัง) วันที่ 17-26 มกราคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะหมี เลขที่ 14

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05