[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

6 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
คณะครู กศน.ตำบลคลองแห ร่วมรับ “เครื่องกดเจล” จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อมอบให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะครู กศน.ตำบลคลองแห ร่วมรับ “เครื่องกดเจล” จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อมอบให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 / เม.ย. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19
วันที่ 28 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองคลองแห นำโดย นายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดพ่นน้ำผสมสารฆ่าเชื้อโรค เพื่อทำความสะอาดและขจัดสิ่งปนเปื้อน และลดการกระจายการแพร่ของไวรัส COVID-19 ณ ก
2 / เม.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางบุญเรือน ด้ามทอง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 / เม.ย. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางบุญเรือน ด้ามทอง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภ
29 / ม.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วิทยากรโครงการศูนย์ปรับปรุงพฤติกรรมจังหวัดสงขลาที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นายสญชัย กาญจนเพ็ญ ครูอาสาสมัคร และนางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห เป็นวิทยากรโครงการศูนย์ปรับปรุงพฤติกรรมจังหวัดสงขลาที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแล
29 / ม.ค. / 2563 : แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
คณะครูกศน.ตำบลคลองแห ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้เกษตรกรตำบลคลองแห เพื่อนำนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. การปลูกองุ่น ณ ไพรวัลย์ฟาร์ม ม.1 ตำบลคลองแห 2. การปลูกผักปลอดสารพิษ ม.3 ตำบลคลองแห
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลคลองแห ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้เกษตรกรตำบลคลองแห เพื่อนำนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. การปลูกองุ่น ณ ไพรวัลย์ฟาร์ม ม.1 ตำบลคลองแห 2. การปลูกผักปลอดสารพิษ ม.3 ตำบลคลองแห
29 / ม.ค. / 2563 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคลองแห ร่วมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ภายนอกกศน.ตำบล เพื่อเป็นจุดเช็คอิน (Check in) ของ กศน.ตำบลคลองแห
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ มอบหมายให้คณะครู และนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห ร่วมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ภายนอกกศน.ตำบล เพื่อเป็นจุดเช็คอิน (Check in) ของ กศน.ตำบลคลองแห
14 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษา ศรช.บ้านหนองทราย
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองทราย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
12 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
คณะครู กศน.ตำบลคลองแห ร่วมกิจกรรมประเมินโครงการคัดแยกขยะ
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห ร่วมกิจกรรมประเมินโครงการคัดแยกขยะ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ตลาดน้ำคลองแห หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลคลองแห พบกลุ่มนักศึกษา วันที่ 29 มิถุนายน 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองทราย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลคลองแห พบกลุ่มนักศึกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองทราย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ค่ายเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด วันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 ณ เรือนไทยทักษิณา อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราข
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาเข้าร่วม 6 คน ค่ายเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด วันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 ณ เรือนไทยทักษิณา อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ประเมินการรู้หนังสือนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลคลองแห ประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห
7 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห วันที่ี 1 มิถุนายน 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห พบกลุ่มนักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ศรช.บ้านหนองทราย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห วันที่ี 28 พฤษภาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห พบกลุ่มนักศึกษา วันที่28 พฤษภาคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
พัฒนาสถานที่พบกลุ่ม ศรช.บ้านหนองทราย
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ ครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาพัฒนา ศรช.บ้านหนองทราย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห วันที่ี 14 พฤษภาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห พบกลุ่มนักศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ส่งเสริมการอ่าน ศรช.บ้านหนองทราย
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ คณูก ศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองทราย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05