[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

31 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ)วิชาชีพการ การทำซาลาเปา ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2567 สถานที่จัด ศกร. ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
24 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
24 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
บ้านหนังสือชุมชน
24 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ)วิชาชีพการช่างแต่งหน้า วันที่ 27-28 ธันวาคม 2566 สถานที่จัด ชุมชนแก้วสว่าง ม.1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
20 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ)วิชาชีพการทำพุดดิ้งมพพร้าวอ่อน วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สถานที่จัด ชุมชนแก้วสว่าง ม.1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
24 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ)วิชาชีพการทำสเปรย์ตะใคร้หอมไล่ยุง วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สถานที่จัด ชุมชนแก้วสว่าง ม.1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
21 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรช่างแต่งหน้า (กลุ่มสนใจ)
21 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การปลูกผักสลัด (กลุ่มสนใจ) สถานที่ สกร.ตำบลคลองแห หมู่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่
21 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การทำกระหรี่ปั๊บ สถานที่จัด บ้านเลขที่ 15 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ วันที่ 28 มิถุนายน 2566
26 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลคลองแหลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ครู กศน.ตำบลคลองแหลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2566
8 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การทำน้ำพริกเพื่อการค้า (กลุ่มสนใจ)
8 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การทำขนมบ้าบิ่น (กลุ่มสนใจ)
15 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รัับสมัครรักษึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับม.ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย เบอร์โทรติดต่อ ครูด้วง 0847484598 ครูสุ 0826564455 ครูแดง 0833573563
14 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหาดใหญ่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอเชิญ นักศึกษา ประชาชน พสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกร
กศน.อำเภอหาดใหญ่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอเชิญ นักศึกษา ประชาชน พสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกร
4 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนยฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ 5 ชม. วิชา การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ณ กศน.ตำบลคลองแห โดยมีนางรวินท์พร ศรีสวัสดิ์ เป็นวิทยากร
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ มอบหมายครู กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการศูนยฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ 5 ชม. วิชา การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ณ กศน.ตำบลคลองแห โดยมีนางรวินท์พร ศรีสวัสดิ์ เป็นวิทยากร
4 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ 5 ชม. วิชา ช่างปูนปั้น
จัดกิจกรรมงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ 5 ชม. วิชา ช่างปูนปั้น ณ กศน.ตำบลคลองแห โดยมี นายดลเล๊าะ มู่หมัด เป็นวิทยากร
21 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์. คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางบ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค Covid-19 วันที่ 18 มิถุนายน. 2564 ณ รพสต.คลองแห โดย ผอ.รพสต.คลองแห นางปทิตตา. ซุ้นซิ่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้
นายไพโรจน์. คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางบุญเรือน. ด้ามทอง และ นางสาวกฤษิญา. ปรีชารถรักษ์. จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค Covid-19 วันที่ 18 มิถุนายน. 2564 ณ รพสต.คลองแห โดย ผอ.รพสต.
21 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่11มิถุนายน 2564 ได้รับมอบหมายจากผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการฝึกอบรมวิธีการป้องกันและการดูแลตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองแห ม.4 ต.คลองแห
ในวันที่11มิถุนายน 2564 ได้รับมอบหมายจากผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการฝึกอบรมวิธีการป้องกันและการดูแลตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองแห ม.4 ต.คลองแห
21 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ กศน.ตำบลคลองแห ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2564
กศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ กศน.ตำบลคลองแห ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2564 นายไพโรจน์. คเชนทองสุวรรณ ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ กศน.ตำบลคลองแห ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย โอกาสนี้ ภาคีเครือข่าย ร
1 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05