[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

30 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการมหกรรมวิชาการและการพัฒนาอาชีพ นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู นักศึกษา ร่วมจัดงานโครงการมหกรรมวิชาการและการพัฒนาอาชีพ นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.อำเภอหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาใหญ่ จังหวัดสงขลา
30 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายพัฒนาวิชาการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศีกษา กศน. ระดับม.ต้น
วันที่ 18 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาวิชาการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศีกษา กศน. ระดับม.ต้น ณ กศน.อำเภอหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาใหญ่ จังหวัดสงขลา 
30 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการประกวดโครงงานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 12 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.อำเภอหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาใหญ่ จังหวัดสงขลา
30 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักศึกษา กศน.ระดับ ม.ปลาย
วันที่ 4 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำนักศึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักศึกษา กศน.ระดับ ม.ปลาย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรบเสริมสร้างความรู้สถานศึกษาปลอดภัย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรบเสริมสร้างความรู้สถานศึกษาปลอดภัย ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ศาตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ศาสตร์พระราชาโคก หนอง นา โมเดล ณ กศน.ตำบลคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ดำเนินการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ประถม ม.ต้นและม.ปลาย ณ กศน.ตำบลคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและผ้าบาติกจากยางกล้วย ตำบลปาดัง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมการป้องกันตนเองจาก COVID-19
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมการป้องกันตนเองจาก COVID-19 ณ กศน.ตำบลคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร การทำลูกชิ้นปลา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำลูกชิ้นปลา จำนวน 5 ชั่วโมง ณ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบเฉลิมพระชนมพรรษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
6 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1/ 2563
ประเมินพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1/ 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหาดใหญ่
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง และอุโมงประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง
วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง และอุโมงประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง ณ อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างและอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
วันที่ 1 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยมีนายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ เป็นประธาน กศน.ตำบลคลองแห นำประชาชนเข้าร่วม จ
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริคลองหอยโข่ง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริคลองหอยโข่ง ณ ฟาร์มตัวอย่าง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมกะหรี่พัฟ 15ชั่วโมง”
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมกะหรี่พัฟ 15ชั่วโมง” มีผู้เรียนจำนวน 17 คน ณ บ้านเลขที่ 140/1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอบรมแกนนำนักศึกษาด้านวิชาการ กศน. ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอบรมแกนนำนักศึกษาด้านวิชาการ กศน. ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ณ หอประชุมจัตุรัสนคร ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวั
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
วันที่ 2,9,16,23 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย มีผู้เรียน จำนวน 40 คน ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05