[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

5 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลคลองแห พบกลุ่มนักศึกษา วิชาภาษาไทย
ศกร.ตำบลคลองแห พบกลุ่มนักศึกษา วิชาภาษาไทย และได้รับการนิเทศ โดยอาจารย์ประไพ ณ รังสี ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้ความรู้ เรื่องการเรียนการสอน
24 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา
31 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ)วิชาชีพการ การทำซาลาเปา ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2567 สถานที่จัด ศกร. ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
24 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
24 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
บ้านหนังสือชุมชน
24 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ)วิชาชีพการช่างแต่งหน้า วันที่ 27-28 ธันวาคม 2566 สถานที่จัด ชุมชนแก้วสว่าง ม.1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
20 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ)วิชาชีพการทำพุดดิ้งมพพร้าวอ่อน วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สถานที่จัด ชุมชนแก้วสว่าง ม.1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
24 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ)วิชาชีพการทำสเปรย์ตะใคร้หอมไล่ยุง วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สถานที่จัด ชุมชนแก้วสว่าง ม.1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
21 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรช่างแต่งหน้า (กลุ่มสนใจ)
21 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การปลูกผักสลัด (กลุ่มสนใจ) สถานที่ สกร.ตำบลคลองแห หมู่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่
21 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การทำกระหรี่ปั๊บ สถานที่จัด บ้านเลขที่ 15 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ วันที่ 28 มิถุนายน 2566
26 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลคลองแหลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ครู กศน.ตำบลคลองแหลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2566
8 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การทำน้ำพริกเพื่อการค้า (กลุ่มสนใจ)
8 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การทำขนมบ้าบิ่น (กลุ่มสนใจ)
15 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รัับสมัครรักษึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับม.ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย เบอร์โทรติดต่อ ครูด้วง 0847484598 ครูสุ 0826564455 ครูแดง 0833573563
14 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหาดใหญ่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอเชิญ นักศึกษา ประชาชน พสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกร
กศน.อำเภอหาดใหญ่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอเชิญ นักศึกษา ประชาชน พสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกร
4 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนยฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ 5 ชม. วิชา การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ณ กศน.ตำบลคลองแห โดยมีนางรวินท์พร ศรีสวัสดิ์ เป็นวิทยากร
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ มอบหมายครู กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการศูนยฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ 5 ชม. วิชา การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ณ กศน.ตำบลคลองแห โดยมีนางรวินท์พร ศรีสวัสดิ์ เป็นวิทยากร
4 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ 5 ชม. วิชา ช่างปูนปั้น
จัดกิจกรรมงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ 5 ชม. วิชา ช่างปูนปั้น ณ กศน.ตำบลคลองแห โดยมี นายดลเล๊าะ มู่หมัด เป็นวิทยากร
21 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์. คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางบ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค Covid-19 วันที่ 18 มิถุนายน. 2564 ณ รพสต.คลองแห โดย ผอ.รพสต.คลองแห นางปทิตตา. ซุ้นซิ่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้
นายไพโรจน์. คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางบุญเรือน. ด้ามทอง และ นางสาวกฤษิญา. ปรีชารถรักษ์. จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค Covid-19 วันที่ 18 มิถุนายน. 2564 ณ รพสต.คลองแห โดย ผอ.รพสต.
21 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่11มิถุนายน 2564 ได้รับมอบหมายจากผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการฝึกอบรมวิธีการป้องกันและการดูแลตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองแห ม.4 ต.คลองแห
ในวันที่11มิถุนายน 2564 ได้รับมอบหมายจากผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการฝึกอบรมวิธีการป้องกันและการดูแลตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองแห ม.4 ต.คลองแห

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05