[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดสถานที่จัดกิจกรรมดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” ปีที่ 6 ณ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี อ

อาทิตย์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566