[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

21 / ต.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลทับช้าง
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลทับช้าง
20 / ต.ค. / 2564 : -
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลสะท้อน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลสะท้อน
24 / ม.ค. / 2560 : -
แหล่งเรียนรู้ กศน.ท่าประดู่
ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ ทั้งหมด 8 ฐานเรียนรู้
24 / ม.ค. / 2560 : -
สวนผสม กล้วยหอมทอง สร้างรายได้เสริม
หมู่ที่ 7 บ้านเคลียง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
24 / ม.ค. / 2560 : -
สวนวันยินดี
เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกเอาะ ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
24 / ม.ค. / 2560 : -
แหล่งเรียนรู้เด่นเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก หมู่ที่3 บ้านประกอบออก ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัด
24 / ม.ค. / 2560 : -
แหล่งเรียนรู้เครือข่าย
.ตำบลประกอบ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อโคบาลชายแดน
24 / ม.ค. / 2560 : -
ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม
นายคิม ขวัญสง่า ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ด้านการจักสาน ตำบลคลองกวาง
24 / ม.ค. / 2560 : -
ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม
นายคิม ขวัญสง่า ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ด้านการจักสาน ตำบลคลองกวาง
20 / ม.ค. / 2560 : -
บ้านเขานา หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง..แบบอย่างดีๆที่น่าเรียนรู้
หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
20 / ม.ค. / 2560 : -
การทำเกษตรผสมผสาน
หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมอศรี
9 / ม.ค. / 2560 : -
แหล่งเรียนรู้เครือข่าย กศน.ตำบลประกอบ
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อโคบาลชายแดน
31 / ส.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านเขานา หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง..แบบอย่างดีๆที่น่าเรียนรู้
หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
31 / ส.ค. / 2559 : -
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร กลุ่มปลาส้มนาหมอศรี
ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05