[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี นำโดยนางสาวนิตยา จิตภักดี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่องานประชาสัมพันธ์ สกร.อำเภอนาทวี ขยายผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อมัลติมีเดีย เพื่องานประชาสัม

ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566