[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นายพรพล พุทธวิโร ตำแหน่งครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานตำแห

ศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566