[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด

พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2567


วันที่  2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.นางสาวนิตยา จิตภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นายพลวิชญ์  มุตตาหารัช ครูผู้ช่วย สกร.อำเภอนาทวี นางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาปอเนาะ  เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม อบต.ท่าประดู่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนางลำแข อุทัยสุริ พัฒนาการอำเภอนาทวี เป็นประธาน ในพิธี