[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Thailand 4.0 คืออะไร
Thailand 4.0 คืออะไร   เข้าชม :  [128]
การทำน้ำหมักลูกยอ
การทำน้ำหมักลูกยอเพื่อสุขภาพ   เข้าชม :  [403]
หลัการทำโครงงาน
หลักการทำโครงงาน   เข้าชม :  [85]
ดอกไม้จันทน์
ดอกไม้จันทน์ ไว้อาลัยครั้งสุดท้าย   เข้าชม :  [254]
การทำดอกไม้จันทน์
การทำดอกไม้จันทน์   เข้าชม :  [148]
 

กศน.ตำบลโรง จัดสอนทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID2019)
กศน.ตำบลโรง จัดสอนทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID2019) ให้กับนักศึกษา ณ กศน.ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [4]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน18 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [46]
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมปลูกต้นไม้ ร่วมกับคณะครู กศน. นักศึกษาและผู้นำชุมชน ปลูกต้นไม้ จำนวน 69 ต้น ประกอบด้วยต้นราชพฤกษ์ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นมะฮอกกานี ต้นตำเสา บริเวณพร14 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [44]
ประชุมคณพทำงานสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกาาจังหวัดชายแดนใต้19 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [40]
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต7 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [46]
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256029 / พ.ค. / 2560  เข้าชม :  [36]

14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ผอ กศน.กระแสสินธุ์ และคณะครู จัดโครงการ \"ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ\"
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมปลูกต้นไม้ ร่วมกับคณะครู กศน. นักศึกษาและผู้นำชุมชน ปลูกต้นไม้ จำนวน 69 ต้น ประกอบด้วยต้นราชพฤกษ์ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นมะฮอกกานี ต้นตำเสา บริเวณพร  เข้าชม :  [47]

13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาช่างไม้
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาช่างไม้ ณ กศน.ตำบลโรง ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ ระหว่างวันที่ 10-20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  เข้าชม :  [32]

13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำท่อซีเมนต์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำท่อซีเมนต์ ณ หมู่ 5 วัดโรง ตำบลโรง ระหว่างวันที่ 16 - 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีครู กศน.ตำบลและครูผู้สอนคนพิการ ร่วมกันจัดกิจกรรม  เข้าชม :  [36]

7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง \"กิจกรรมอบรมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ การฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับดื่ม  เข้าชม :  [34]

7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกกรรมอบรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  เข้าชม :  [37]

27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ เกมส์แห่งสปีริตและมิตรภาพ
พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะครูและบุคลลากร นำนักศึกษาจำนวน 20 คนร่วมพิธีเปิด ณสนามติณสูลานนท์  เข้าชม :  [36]

11 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ การเพาะเห็ดนางฟ้า
การเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านนายโห้ย ธรรมชาติ ม. 1 บ้านโคกพระ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์   เข้าชม :  [93]
7 / ธ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้วัดกาหรำ
แหล่งเรียนรู้วัดกาหรำ มหู่ 2 บ้านกาหรำ ตำบลโรง  เข้าชม :  [145]
6 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
การทำเกษตรผสมผสาน
การทำเกษตรผสมผสาน บ้านนายขิ้น เกิดเส้ง หมู่ 1 บ้านโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีการปลูกพืชหมุนเวียน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การทำน้ำหมักชีวภาพใว้ใช้หมุนเวียนในการปลูกพืช  เข้าชม :  [101]
22 / พ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การทำมะพร้าวโนบรา และการทำเกษตรผสมผสาน นายสุเทพ ชูศรี หมู่3 บ้านน้ำโอ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์  เข้าชม :  [141]

 


กิจกรรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ชาวบ้านตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

      

     ก่ิจกรรมส่้งเสิุมการอ่าน
ห้องสมุดเคลื่อนทีสำหรับชาวตลาด

ให้บริการยืมคืนหนังสือ รับสมัครสมาชิกห้องสมุด และการเรียนรู้การทำการบูรหอมปรับอากาศ

    ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการชัยพัฒนา จังหวัดสมุทรสงคราม
และอีกหนึ่งความประทับใจ คือ ได้เข้ากราบพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง ด้วยความตั้งใจรอ

     

      

      


      

หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาเยียมให้กำลังใจ
และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
 


     

      

วันครู ประจำปี 2560
คำขวัญวันครู "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณ"
เดือนมกราคมเวียนมาถึงอีกครั้ง บรรดานักเรียนทั้งหลายคงจำกันได้ดีว่าวันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เรา  


          


     


     


     

     


    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหมู่บ้านเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

            ประทับเรือที่นั่งทรงเยี่ยมและประทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักวันที่ 4 ธันวาคม 2559ในการนี้ ประทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ริมคลองเชิงแส จำนวน 20 ครัวเรือน ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถใช้รถสัญจรไปมาได้ ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน พื้นที่การเกษตร ไร่นา สวนปาล์ม บ่อเลี้ยงกบ และกระชังเลี้ยงปลา ได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยมีพระปฏิสันถารกับราษฎรถึงความเสียหาย และความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ พร้อมประทานกำลังใจ และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว และบางรายอาศัยอยู่เพียงลำพัง ยังความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง


                      


                                 

      งานรวมพลังแห่งความภักดี กิจกรรมปฎิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เบื้องหน่าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพื่อแสดงความจงรักภักดีถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
 

 

 นางสาวเยาวลักษณ์  วีระชาติ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์


  


นางสาวสุภานันท์  สุวรรณชาตรี
ครู กศน.ตำบลโรง
นางสาวกุลธิรัตน์  วิมาโร 
ครูผู้สอนคนพิการ 

ศูนย์รวมสื่อ
 
 
 
 
 braille-cet.in.th/Braille-new/
 

 (ทดสอบ)112

 

 

 
คู่มือสำหรับประชาชน
โปรแกรม ITW 51 เวอร์ชั่น 2.0 รุ่น 3 ต.ค. 59
(ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 60 

 คลังสื่อ กศน.
 เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้

 เอกสารสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
แบบประเมินพนักงานราชการ
คู่มือแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2559
ตัวอย่างใบความรู้
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/59
แบบประเมินครู ปี 2559
 แบบฟอร์มรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 
 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ กศน.ระดับตำบล
 แบบสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ (ตำบล)
 ประเภทกลุ่มเป้าหมาย กศน.
 รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมครั้งที่ 7
 แบบฟอร์มส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

 แบบฟอร์มสมุดบันทึกความดี
เอกสารประกอบการอบรมโดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 3
ใบลงชื่อผู้เข้าอบรมโดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 2
แผนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

 แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แบบรายงาน 9 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่
  แบบฟอร์มการหาค่าเฉลี่ยผู้เข้าสอบ
  
หนังสือเรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปรับปรุง 58/03/17
  หลักสูตร "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยม"
  เครื่องมือประกันคุณภาพ กศน.
  แนวนโยบาย จุดเน้น การปฏิบัติฯ เพื่อยกระดับการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
  ประเมินภายนอก(ปรับปรุง)
  ทักษะการคิด (อ.สมจิต)
  แนวทางการประกัน ๘ เล่มตามกฎกระทรวง 2553
  คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์ DVD การบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ
  รายงานขอจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
  หลักฐานในการขอจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

 

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์  ตำบลโรง  อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา 
โทร. 0887912294  krisiya2294@gmail.com ,krisy.552@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05