[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Thailand 4.0 คืออะไร
Thailand 4.0 คืออะไร   เข้าชม :  [1372]
การทำน้ำหมักลูกยอ
การทำน้ำหมักลูกยอเพื่อสุขภาพ   เข้าชม :  [10358]
หลัการทำโครงงาน
หลักการทำโครงงาน   เข้าชม :  [25854]
ดอกไม้จันทน์
ดอกไม้จันทน์ ไว้อาลัยครั้งสุดท้าย   เข้าชม :  [1110]
การทำดอกไม้จันทน์
การทำดอกไม้จันทน์   เข้าชม :  [1106]
 

รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย \"เรียนดี มีความสุข\"  เข้าชม :  [11]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระแสสินธุ์สาขาตำบลโรง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์19 / ส.ค. / 2565  เข้าชม :  [283]
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระแสสินธุ์สาขาตำบลโรง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์13 / ส.ค. / 2565  เข้าชม :  [281]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เรื่อง “ประเพณีสงกรานต์”14 / เม.ย. / 2565  เข้าชม :  [285]
การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ7 / พ.ค. / 2564  เข้าชม :  [418]
โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ณ บ้านโคกแห้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา16 / ก.ค. / 2563  เข้าชม :  [544]

1 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชืวิต
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  เข้าชม :  [417]

1 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา สู่โคกหนองนาโมเดล”   เข้าชม :  [399]

1 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยที่ดีและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม   เข้าชม :  [404]

17 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น
หลักสูตรวิชาการปลูกพืชสมุนไพรไทยต้านเชื้อไวรัส  เข้าชม :  [410]

17 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ
หลักสูตรวิชาช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น   เข้าชม :  [350]

17 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
หลักสูตรการทำน้ำพริกเพื่อการค้า  เข้าชม :  [316]

11 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ การเพาะเห็ดนางฟ้า
การเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านนายโห้ย ธรรมชาติ ม. 1 บ้านโคกพระ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์   เข้าชม :  [610]
7 / ธ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้วัดกาหรำ
แหล่งเรียนรู้วัดกาหรำ มหู่ 2 บ้านกาหรำ ตำบลโรง  เข้าชม :  [915]
6 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
การทำเกษตรผสมผสาน
การทำเกษตรผสมผสาน บ้านนายขิ้น เกิดเส้ง หมู่ 1 บ้านโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีการปลูกพืชหมุนเวียน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การทำน้ำหมักชีวภาพใว้ใช้หมุนเวียนในการปลูกพืช  เข้าชม :  [522]
22 / พ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การทำมะพร้าวโนบรา และการทำเกษตรผสมผสาน นายสุเทพ ชูศรี หมู่3 บ้านน้ำโอ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์  เข้าชม :  [655]

 


กิจกรรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ชาวบ้านตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

      

     ก่ิจกรรมส่้งเสิุมการอ่าน
ห้องสมุดเคลื่อนทีสำหรับชาวตลาด

ให้บริการยืมคืนหนังสือ รับสมัครสมาชิกห้องสมุด และการเรียนรู้การทำการบูรหอมปรับอากาศ

    ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการชัยพัฒนา จังหวัดสมุทรสงคราม
และอีกหนึ่งความประทับใจ คือ ได้เข้ากราบพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง ด้วยความตั้งใจรอ

     

      

      


      

หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาเยียมให้กำลังใจ
และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
 


     

      

วันครู ประจำปี 2560
คำขวัญวันครู "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณ"
เดือนมกราคมเวียนมาถึงอีกครั้ง บรรดานักเรียนทั้งหลายคงจำกันได้ดีว่าวันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เรา  


          


     


     


     

     


    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหมู่บ้านเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

            ประทับเรือที่นั่งทรงเยี่ยมและประทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักวันที่ 4 ธันวาคม 2559ในการนี้ ประทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ริมคลองเชิงแส จำนวน 20 ครัวเรือน ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถใช้รถสัญจรไปมาได้ ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน พื้นที่การเกษตร ไร่นา สวนปาล์ม บ่อเลี้ยงกบ และกระชังเลี้ยงปลา ได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยมีพระปฏิสันถารกับราษฎรถึงความเสียหาย และความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ พร้อมประทานกำลังใจ และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว และบางรายอาศัยอยู่เพียงลำพัง ยังความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง


                      


                                 

      งานรวมพลังแห่งความภักดี กิจกรรมปฎิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เบื้องหน่าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพื่อแสดงความจงรักภักดีถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
 

 

 นางสาวเยาวลักษณ์  วีระชาติ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกระแสสินธุ์


  

นางสาวนฤมล  ป้องแก้ว
ครู กศน.ตำบลโรง
นางสาวปวีณา  กรรณกานนท์
ครูผู้สอนคนพิการ 

ศูนย์รวมสื่อ
 
 
 
 
 braille-cet.in.th/Braille-new/
 

 (ทดสอบ)112

 

 

 
คู่มือสำหรับประชาชน
โปรแกรม ITW 51 เวอร์ชั่น 2.0 รุ่น 3 ต.ค. 59
(ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 60 

 คลังสื่อ กศน.
 เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้

 เอกสารสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
แบบประเมินพนักงานราชการ
คู่มือแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2559
ตัวอย่างใบความรู้
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/59
แบบประเมินครู ปี 2559
 แบบฟอร์มรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 
 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ กศน.ระดับตำบล
 แบบสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ (ตำบล)
 ประเภทกลุ่มเป้าหมาย กศน.
 รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมครั้งที่ 7
 แบบฟอร์มส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

 แบบฟอร์มสมุดบันทึกความดี
เอกสารประกอบการอบรมโดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 3
ใบลงชื่อผู้เข้าอบรมโดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 2
แผนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

 แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แบบรายงาน 9 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่
  แบบฟอร์มการหาค่าเฉลี่ยผู้เข้าสอบ
  
หนังสือเรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปรับปรุง 58/03/17
  หลักสูตร "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยม"
  เครื่องมือประกันคุณภาพ กศน.
  แนวนโยบาย จุดเน้น การปฏิบัติฯ เพื่อยกระดับการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
  ประเมินภายนอก(ปรับปรุง)
  ทักษะการคิด (อ.สมจิต)
  แนวทางการประกัน ๘ เล่มตามกฎกระทรวง 2553
  คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์ DVD การบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ
  รายงานขอจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
  หลักฐานในการขอจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

 

 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกระแสสินธุ์  ตำบลโรง  อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา 
โทร. 0848584544  narumon4544@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05