[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [663]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [2592]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [3109]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [427]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [461]
 

นางสาวเยาวลักษณ์ วีระชาติ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ และบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
๒ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวเยาวลักษณ์ วีระชาติ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ และบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส  เข้าชม :  [8]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา21 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [46]
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา9 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [68]
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา30 / พ.ค. / 2560  เข้าชม :  [67]
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา17 / พ.ค. / 2560  เข้าชม :  [75]
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา6 / พ.ค. / 2560  เข้าชม :  [70]

23 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ด้วยตนเอง หรือทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ด้วยตนเอง หรือทางออนไลน์  เข้าชม :  [9]

23 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ และบุคลากร กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนการเรียนการสอน ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศรีเวีย  เข้าชม :  [54]

21 / ก.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \" กิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันยาเสพติดและกีฬาสร้างสายสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์   เข้าชม :  [62]

19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ โดย ผอ.นิตยา จิตภักดี มอบหมายให้ นางสาวกฤษิญา ปรีชานุรักษ์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนั  เข้าชม :  [64]

2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมโครงการประชุมประจำเดือน,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล,สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประ  เข้าชม :  [79]

2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมโครงการอำเภอกระแสสินธุ์ ๔ ย เยี่ยม,เยือน,ยาม,เย็น, ในวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาสระตาคอน หมู่ที่ ๓   เข้าชม :  [59]

9 / ม.ค. / 2560 : แหล่งเรียนรู้
การทำขนมลาแม่นวลศรี บ้านคลองโหน
การทำขนมลาแม่นวลศรี บ้านคลองโหน นางสาวนวลศรี สุวรรณมณี โทร. 083-3983688  เข้าชม :  [2394]
9 / ม.ค. / 2560 : แหล่งเรียนรู้
การทำเกษตรผสมผสานบ้านโตนดด้วน
การทำเกษตรผสมผสานบ้านโตนดด้วน นายปรีชา หอมตีบ โทร. 081-4066109   เข้าชม :  [2769]
9 / ม.ค. / 2560 : แหล่งเรียนรู้
การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านคลองโหน
การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านคลองโหน นายไพรัตน์ พิทักษ์ธรรม โทร. 081-4066109   เข้าชม :  [2650]
9 / ม.ค. / 2560 : แหล่งเรียนรู้
การทำผ้าทอพื้นเมือง
การทำผ้าทอพื้นเมือง นายศิโรจน์ ทิพย์วารี โทร. 081-4066109   เข้าชม :  [2092]
9 / ม.ค. / 2560 : แหล่งเรียนรู้
การทำผ้าบาติกบ้านคลองโหน
การทำผ้าบาติกบ้านคลองโหน นางสาวอนุรักษ์ ช่วยเพชร โทร. 099-3058530   เข้าชม :  [2454]

 

นางสาวเยาวลักษณ์ วีระชาติ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์

 

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์   หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ๙๐๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๙๙๑๓๙   
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05