[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้วัดกาหรำ

พุธ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559


 ประวัติวัดกาหรำ(กรำหลวง,เกาะน้ำรอบ)

วัดกาหรำ ตั้งอยู่เลขที่ 118 บ้านกาหรำ หมู่ที่ 2 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 28 ไร่ เศษ เลขที่ 103 อาณาเขต ทิศเหนือยาว 7 เส้น 10 วา ติดต่อกับคลองน้ำ ทิศใต้ยาว 7 เส้น 10 วา ติดต่อกับคลองน้ำ ทิศตะวันออกยาว 6 เส้น 10 วา ติดต่อกับคลองน้ำ ทิศตะวันตกยาว 6 เส้น 10 วา ติดต่อกับคลองน้ำ มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ เศษ
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร สร้าง พ.ศ. 2512 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง 18 เมตร ยาว 27 เมตร สร้าง พ.ศ. 2512 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฎีสงฆ์จำนวน 6 หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง 1.10 เมตร สูง 1.64 เมตร เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง มีพระสาวกหน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร 90 เซนติเมตร ทั้ง 3 องค์ทำด้วยปูน อัญเชิญมาจากวิหาร พระพุทธรูปในศาลาการเปรียญอัญเชิญมาจากอุโบสถหลังเก่า 3 องค์ แกะด้วยศิลาแลงสีแดงฉาบปูนลงรักปิดทอง องค์ใหญ่ พระเพลากว้าง 72 เซนติเมตร สูง 107 เซนติเมตร อีก 2 องค์ พระเพลากว้าง 53 เซนติเมตร สูง 79 เซนติเมตร พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ประทับยืน ปางอ้มบาตร สูง 160 เซนติเมตร และ สถูปบรรจุอัฐิของพ่อจอม 
วัดกาหรำ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2300 เดิมมีนามว่า ?วัดกรำหลวง? ได้กลายสภาพเป็นวัดร้างไปช่วงระยะหนึ่ง ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2400 มีท่านพ่อจอมร่วมกับประชาชนได้บูรณะขึ้น ซึ่งได้พบซากอุโบสถ วิหาร และพระพุทธรูปโบราณอยู่เป็นหลักฐานเมื่อได้บูรณะขึ้นมาแล้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 
เกี่ยวกับการศึกษาได้จัดสร้างโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น และได้ให้ความอุปการะตลอดมา 
ลำดับเจ้าอาวาส  พระครูการาม,พระครูชุม,พระดิษฐ์,พระนะพุทธะ สุวัณโณ ,พระอธิการเลื่ยน ติสสโร,พระครูจันทโชติพิพัฒน์   มีพระครูวินิจธรรมานุกูล เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดอยู่ในปัจจุบัน. 


                                                                                                                                                                                               
 
             


 


              


 


เข้าชม : 503


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      แหล่งเรียนรู้วัดกาหรำ 7 / ธ.ค. / 2559


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์  ตำบลโรง  อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา 
โทร. 0887912294  krisiya2294@gmail.com ,krisy.552@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05