[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [1013]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [32324]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [3092]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [1032]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [707]
 

14 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  เข้าชม :  [430]

10 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อเนื่อง
การทำเจลล้างมือ  เข้าชม :  [534]

10 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อเนื่อง
การทำน้ำยาเอนกประสงค์  เข้าชม :  [536]

8 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึุกษา
รับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลคอหงส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เข้าชม :  [589]

30 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาค
ตารางสอบปลายภาค 2/2563  เข้าชม :  [572]

26 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันมาฆบูชา
เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  เข้าชม :  [506]

12 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมอ่านสร้างสุข สงขลาเมืองนักอ่าน
ครู กศน.ตำบลคอหงส์ นำหนังสือสลับเปลี่ยน กิจกรรมอ่านสร้างสุข สงขลาเมืองนักอ่าน   เข้าชม :  [566]
12 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
งานอัธยาศัย บ้านหนังสือชุมชน
นางสาวสุรีรัตน์ ณรินทร์ ครูกศน.ตำบลคอหงส์ นำนักศึกษาพัฒนาบ้านหนังสือชุมชน  เข้าชม :  [582]
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคอหงส์ จัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขหนังสือศาสตร์พระราชา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์รัตน์ ณรินทร์ ครูกศน.ตำบลคอหงส์ จัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขหนังสือศาสตร์พระราชา วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [585]
9 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคอหงส์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวฉันฐกานต์ ทองจันทร์ ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลคอหงส์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [587]
2 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นางสาวสุรีย์รัตน์ ณรินทร์ ครู กศน.ตำบลคอหงส์ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์รัตน์ ณรินทร์ ครู กศน.ตำบลคอหงส์ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [593]
2 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นางสาวปรางดาว จันมุณี ครู กศน.ตำบลคอหงส์ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวปรางดาว จันมุณี ครู กศน.ตำบลคอหงส์ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [567]

 


นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ 


นางสาวกัญญา คงประมูล
ครูอาสาสมัครนางสาวจาริยา หมัดหมาน
หัวหน้า ครู กศน.ตำบลคอหงส์


นายสถิรภัทร ลิ่มเซ่ง
ครู กศน.ตำบลคอหงส์นายชัชนันท์  ชีวทรรศน์
ครู กศน.ตำบลคอหงส์

 

 

 

ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
ศูนย์กระจายสื่อการศึกษาส่วนกลาง
เข้าสู่เว็บไซต์สถาบันทางไกล
 
 
 

ระบบการทดสอบระดับชาติ N-NET

(ทดสอบ)112

 

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที
 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT

 
 

กศน. ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ถนนกาญจนวานิชย์ซอย4  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์  074-219316

ตั้งอยู่ ณ ศรช.กศนอำเภอหาดใหญ่(โรงเรียนบ้านคลองเปล)
 
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พิกัด 7-11 หน้าสวนสาธารณะ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05