[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
10 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อเนื่อง
การทำเจลล้างมือ
10 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อเนื่อง
การทำน้ำยาเอนกประสงค์
8 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึุกษา
รับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลคอหงส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
30 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาค
ตารางสอบปลายภาค 2/2563
26 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันมาฆบูชา
เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
13 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
1 อำเภอ 1 อาชีพ
กศน.ตำบลคอหงส์จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ การจัดพานขันหมาก หลักสูตร 45 ชั่วโมง วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเตย
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบช่างพื้นฐาน (ช่างมุงกระเบื้อง)
กศน.ตำบลคอหงส์ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบช่างพื้นฐาน (ช่างมุงกระเบื้อง)
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบช่างพื้นฐาน(ช่างปูน)
กศน.ตำบลคอหงส์ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบช่างพื้นฐาน(ช่างปูน)
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอหงส์ เปิดกลุ่มอาชีพต่อยอด ถักกระเป๋าจากเชือกร่ม
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ นางสาวฉันฐกานต์ ทองจันทร์ ครูอาสากศน.ตำบลคอหงส์ เปิดกลุ่มอาชีพต่อยอด ถักกระเป๋าจากเชือกร่ม วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านในไร่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้นายสถิรภัทร ลิ่มเซ่ง และ นางสาวสุรีย์รัตน์ ณรินทร์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.ส
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวญดา อินคโณ และนางสาวสุรีย์รัตน์ ณรินทร์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอหงส์ เข้าร่วมประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ วันที่ 5 มิถุนายน 2560
กศน.ตำบลคอหงส์ เข้าร่วมประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์เพื่อมอบหมายการดำเนินงาน โดยมีนายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ เป็นประธาน วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหาดใหญ่
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอหงส์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายสถานศึกษาสีขาวเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ กศน.ตำบลคอหงส์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายสถานศึกษาสีขาวเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 ณ เรือนไทยทักษิณา อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุรีย์รัตน์ ณรินทร์ ครู กศน.ตำบลคอหงส์ พบกลุ่มนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้นางสาวสุรีย์รัตน์ ณรินทร์ ครู กศน.ตำบลคอหงส์ พบกลุ่มนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่และกศน.ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวปรางดาว จันมุณี ครู กศน.ตำบลคอหงส์ พบกลุ่มนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้นางสาวปรางดาว จันมุณี ครู กศน.ตำบลคอหงส์ พบกลุ่มนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอหงส์ นำรถมินิโมบายเคลื่อนที่ลงสู่ชุมชนเพื่อบริการให้ประชาชนได้อ่านหนังสือตามความสนใจ
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลคอหงส์ นำรถมินิโมบายเคลื่อนที่ลงสู่ชุมชนเพื่อบริการให้ประชาชนได้อ่านหนังสือตามความสนใจ ระว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณชุมชน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.ตำบลคอหงส์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
23 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.ตำบลคอหงส์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 

กศน. ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ถนนกาญจนวานิชย์ซอย4  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์  074-219316

ตั้งอยู่ ณ ศรช.กศนอำเภอหาดใหญ่(โรงเรียนบ้านคลองเปล)
 
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พิกัด 7-11 หน้าสวนสาธารณะ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05