[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
   ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

3 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจัวหวัดชายแดนใต้
ประชุมปฏิบัติการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจัวหวัดชายแดนใต้
3 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจะนะ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจะนะ
31 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะทำงานพิจารณาการศึกษาการจัดหลักสูตร Fast Track หรือการเทียบโอนความรู้
ณ รคณะทำงานพิจารณาการศึกษาการจัดหลักสูตร Fast Track หรือการเทียบโอนความรู้
31 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ ชายแดนใต้
โครงกาคกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ ชายแดนใต้
17 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
14 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(กิจกรรมก้าวผ่านวิกฤติcovid-19)ในวันที่ 14 ก.ค. 63 ณ ศูนย์เรียนรู้อัลกุรอ่านหมู่ที่8ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(กิจกรรมก้าวผ่านวิกฤติcovid-19)
27 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาเศษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรDigital Literacy
โครงการพัฒนาเศษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรDigital Literacy
27 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ
จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศนโยบายเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
นิเทศนโยบายเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in D:\AppServ\www\chana06\modules\news\index.php on line 59