[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
   ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

7 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
น้ำชายามเช้า
น้ำชายามเช้า
7 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาบุคลากร กศน.จังหวัดสงขลา
กีฬาบุคลากร กศน.จังหวัดสงขลา
7 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการกีฬาสานฝันประเภทฟุตบอล
โครงการกีฬาสานฝันฟุตบอล
7 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม UP ธุรกิจ ติดต่อธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
อบรม UP ธุรกิจ ติดต่อธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
8 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
รางวัลหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
8 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขบวนรถมินิโมบาย
ขบวนรถมินิโมบาย
8 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านสร้างอาชีพ
อ่านสร้างอาชีพ
8 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้
ชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้
8 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมอำเภอยิ้ม
ประชุมอำเภอยิ้ม
28 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลตลิ่งชัน ได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างก่ออิฐฉาบปูน จำนวน ๕๐ ชั่วโมง
28 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรณสัญจร
กศน.ตำบลตลิ่งชัน ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมกันจัดหนังสือตามโครงการบรรณสัญจร ที่ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคให้แก่ กศน.ตำบล
28 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การพบกลุ่มนักศึกษา กศน.
กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
24 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล
กศน.ตำบลตลิ่งชัน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลตลิ่งชัน ม.4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
24 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้
กศน.ตำบลตลิ่งชัน ได้จัดโครงการเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้ หลักสูตรภาษามลายูถิ่นและภาษาอังกฤษ
21 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรม ๑ ปอเนาะ ๑ โครงการพัฒนา
วันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นางเบญจพร ภัยชำนาญ ครูอาสาฯ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ๑ ปอเนาะ ๑ โครงการพัฒนา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะผาสุขอิสลาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
21 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมสร้างเสริมทักษะอาชีพ
วันที่ ๑๖ - ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ นางเบญจพร ภัยชำนาญ ตำแหน่งครูอาสาฯ ในสถาบันศึกษาปอเนาะผาสุขอิสลามได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะอาชีพ วิชา ช่างก่ออิฐฉาบปูน จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ณ สถาบันศึกษาปอเนาะผาสุขอิสลาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ
21 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้
ประชุมพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้
21 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม Dmis60
อบรม Dmis60
21 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาควิชาบังคับภาคเรียน2/2559
สอบปลายภาควิชาบังคับภาคเรียน2/2559
21 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาเครือข่ายเทศบาลตำบลบ้านนา
กีฬาเครือข่ายเทศบาลตำบลบ้านนา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลตลิ่งชัน
บ้่านป่าเส หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 091-1658-997 , 08-4969-9521 , 08-1189-9884 
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05