[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
   ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

3 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบปลายภาค
การสอบปลายภาควิชาบังคับ วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567
3 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบปลายภาค
การสอบปลายภาควิชาเลือกเสรี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
3 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษามุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย
3 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษามุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษามุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย
3 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัด การศึกษาตลอดชีวิตกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ทั้ง 4 มิติ
วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2566 ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร โชติช่วง ผอ.กศน.อำเภอจะนะ ให้ครูกศน. ตำบลตลิ่งชัน จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัด การศึกษาตลอดชีวิตกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ทั้ง 4 มิติ
3 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฎิบัติงานไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของครูผู้สอนคนพิการ
วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยนางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว กรรมการ และนายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ กรรมการและเลขานุการดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติงานไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของครูผู้สอนค
25 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ณ สนามกีฬา อบจ.สระแก้ว
วันที่ 15-21 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายเมธัส วัสวินทกานท์ ผู้ควบคุมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ณ สนามกีฬา อบจ.สระแก้ว ซึ่งได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันประเภทกรีฑาทีม 4x400 เมตรชาย
25 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
16 มีนาคม 2566 ผอ.กศน.จะนะ ครููและบุคลากร กศน.อำเภอจะนะ ร่วมทำบุญสองศาสนา ณ กศน. อำเภอจะนะ
16 มีนาคม 2566 ผอ.กศน.จะนะ ครููและบุคลากร กศน.อำเภอจะนะ ร่วมทำบุญสองศาสนา ณ กศน. อำเภอจะนะ
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(กิจกรรมอบรมให้ความรู้อาชญากรรมบนโลกออนไลน์)
วันที่ 17 มกราคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูกศน. โซนเมืองเล ประกอบด้วยตำบลบ้านนา ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม กิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(กิจกรรมอบรมให้ความรู้อาชญากรรมบนโลกออนไลน์) ณ กศน.ตำบลตล
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ จำนวน 6 ชม. หลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อการค้า และการทำข้าวโพดอบเนย และร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 กับองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ จำนวน 6 ชม. หลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อการค้า และการทำข้าวโพดอบเนย และร่วมจัดกิจกรรมวันเด็
5 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะนะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะและห้องประชุมเพ็ชรมี
10 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาฯปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ ได้มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลตลิ่งชัน พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.ตำบลตลิ่งชันร่วมรับฟังการประชุมผ่าน Facebook Live ช่องทาง Etv Channel ในโครง
10 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายรูปกับป้ายอัตลักษณ์บ้านป่าเส
คณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายรูปกับป้ายอัตลักษณ์บ้านป่าเสเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนภายในและภายนอกตำบลได้ทำความรู้จักพร้อมโปรโมทตำบลตลิ่งชันให้มากขึ้น
26 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดค่ายลูกเสือชายแดนใต้ (ค่ายเสือ)จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมือง จ.ยะลา
วันที่ 21-22 กันยายน 2565 นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางจิรวรรณ ศรีสุก ครูผู้ช่วย นายยุซลัน ยามา ครูอาสาสมัครประจำศูนย์การเรียนชุมชน นายนรินทร์ ราชชำรอง นางสาวนภสร จอมศรี นายรอมฎอน หมัดอะด้ำ ครูผู้สอนคน
9 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำและพัฒนาสือเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาคนพิการ
วันที่ 5-6 กันยายน 2565 ได้รับหมอบหมายจาก นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายรอมาฎอน หมัดอะด้ำ และครูผู้สอนคนพิการทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดท
3 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดี หลักสูตร 3 ชั่วโมง)
วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
3 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital Litercyและหลักสูตรการค้าขายออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลตลิ่งชัน จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Dig
22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาไทย จำนวน 18 ชั่วโมง หลักสูตรฝึกประสบการณ์ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
16-17มิถุนายน2565 นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้บุคลากรครูโซนเมืองเล ดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ
7 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ผลิตภัณฑ์ OOCC กศน.ตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้บุคลากรครู กศน.ตำบลตลิ่งชันจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ผลิตภัณฑ์ OOCC กศน.ตำบลตลิ่งชัน ปร
7 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศน.ตำบล
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.ตำบล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลตลิ่งชัน
บ้่านป่าเส หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 091-1658-997 , 08-4969-9521 , 08-1189-9884 
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05