[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
   ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

16 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานจังหวัดสงขลา
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ดร.รุ่งเรือง จอมศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู กศน.ประจำตำบลตลิ่งชันนำรถมินิโมบาย เข้าร่วมออกบูธโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้
16 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้
วันที่ 4-6 มีนาคม 2564 ดร.รุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะและบุคลากร กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ ณ ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
11 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วันที่ 9 ก.พ. 64 กศน. ตำบลตลิ่งชัน ได้รับมอบหมายให้จัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จำนวน 6 ชั่วโมง กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ณ ศาลาประชาคม หมู่4 ต.ตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีว่าที่ ร.ต.ฤทธ
9 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
8กุมภาพันธ์2564 ดร.รุ่งเรือง จอมศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ ครูชำนาญการ ที่ปรึกษาโซนเมืองเล นิเทศติดตามการดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 25ชั่วโมง ของ กศน.อำ
3 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มครั้งที่ 10
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลตลิ่งชันพบกลุ่มครั้งที่ 10 จัดการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา และเนื่องในวันนี้ ตรงกับวันทหารผ่านศึก ปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นการ “ระลึกถึงผู้กล้าและเสียสละ” จึงมอบหมายงานให้นักศึกษาเรียนรู้ ประวัติ ความเป็นมา และข
2 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
วันที่29มกราคม 2564 ดร.รุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะพร้อมด้วยข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ร่วมต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา นำโดยนายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผอ.กศน.เมืองสงขลาและคณะ นำเสนอแผนและผลการดำเนินของ กศน.อำเภอจะนะในปีงบประมาณ 2564 และลงพื้น
1 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 ก.พ.64 ดร.รุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.จะนะ ประชุมบุคลากร ณ ห้องประชุม กศน.จะนะ
วันที่ 1 ก.พ.64 ดร.รุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.จะนะ ประชุมบุคลากร ณ ห้องประชุม กศน.จะนะ
1 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบของปีใหม่
วันที่ 22 ม.ค. 2564 บุคลากร กศน. ตำบลตลิ่งชัน มอบของขวัญปีใหม่ จาก ผอ.รุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ ให้ นายเจ๊ะโส๊ะ หัดเหาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
1 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
วันที่ 7 มกราคม 2564 ครู กศน.ตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรช่างปูน ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ณ สถานที่ กศน.ตำบลตลิ่งชั่น หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
1 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
วันที่ 14 มกราคม 2564 ครู กศน.ตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างก่อสร้าง ดำเนินการระหว่างวันที่ 14-24 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ณ สถานที่ กศน.ตำบลตลิ่งชั่น หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
1 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
วันที่ 14 มกราคม 2564 ครู กศน.ตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั่น กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำหอมเจียว ดำเนินการระหว่างวันที่ 14-21 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ณ สถานที่ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
27 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มครั้งที่ 9
วันที่ 27 มกราคม 2564 กศน.ตำบลตลิ่งชันพบกลุ่มครั้งที่ 9 จัดการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย ได้สอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และติดตามความคืบหน้าเรื่องการเขียนโครงงานขอ
20 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มครั้งที่ 8
วันที่ 20 มกราคม 2564 กศน.ตำบลตลิ่งชันพบกลุ่มครั้งที่ 8 จัดการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนโครงงาน โดยครูได้ยกตัวอย่างแนวทางการเขียนโครงงาน และมอบหมายงานให้นักศึกษาเขียนโครงงานตามรูปแบบมาส่งในการพบกลุ่มครั้งต่อไป
13 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มครั้งที่ 6
วันที่ 13 มกราคม 2564 กศน.ตำบลตลิ่งชันพบกลุ่มครั้งที่ 6 รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และให้นักศึกษาโหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการป้องกันและดูแลตนเองจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
7 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มครั้งที่ 5
วันที่ 7 มกราคม 2564 กศน.ตำบลตลิ่งชันพบกลุ่มครั้งที่ 5 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม และประเมินการรู้หนังสือภาษาไทย
28 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ระหว่างวันที่28-30 ธันวาคมพ.ศ.2564ณห้องประชุม กศน.อำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ระหว่างวันที่28-30 ธันวาคมพ.ศ.2564ณห้องประชุม กศน.อำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
25 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอจะนะ จัดโครงการแข่งขันกีฬากศน.จะนะเกมส์
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 กศน.อำเภอจะนะ จัดโครงการแข่งขันกีฬากศน.จะนะเกมส์ งบประมาณ2564โดยมีนางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว ครูชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
25 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรม ชั้นเรียนวิชาชีพช่างก่อสร้าง40ชม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรม ชั้นเรียนวิชาชีพช่างก่อสร้าง40ชม
25 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอจะนะ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอจะนะ
25 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแข่งขันกีฬากศน.จะนะเกมส์
โครงการแข่งขันกีฬากศน.จะนะเกมส์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลตลิ่งชัน
บ้่านป่าเส หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 091-1658-997 , 08-4969-9521 , 08-1189-9884 
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05