[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์ สกร.อำเภอนาทวี
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สกร.อำเภอนาทวีเข้าร่วมอบรมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ยะลา

พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566