[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอนาทวี
เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขร่วมกันทำแผนตำบลคลองทราย

เสาร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2567
วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.นางสาวนิตยา จิตภักดี ผอ.สกร.อำเภอนาทวี มอบหมายให้นางนันทิภาคย์ เรืองเขียว ครู ศกร.ตำบลคลองทราย เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขร่วมกันทำแผนตำบลคลองทราย ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมทีมสภาสันติสุขและประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองทราย   ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 บ้านลำชิง ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงลา