[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอนาทวี
วันทึ่ 1-2 มิถุนายน 2566 บุคลากร สกร.อำเภอนาทวีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนเพื่อจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สถาบันกศน.ภาคใต้ ณ โรงแรมวีว่า สงขลา

ศุกร์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566