[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอนาทวี
กศน.อำเภอนาทวี ร่วมเดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ

อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566


 


เข้าชม : 1211


ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอนาทวี 5 อันดับล่าสุด

      เข้ารับเกียรติชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 และเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 30 / มิ.ย. / 2567
      โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สกร.อำเภอนาทวี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเกี่ยวกับอบายมุข 30 / มิ.ย. / 2567
      ครู สกร.ระดับอำเภอนาทวี เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ “การดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง” ตามโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 30 / มิ.ย. / 2567
      เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมชุมชนนาทวี 30 / มิ.ย. / 2567
      ครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำภาคใต้ 30 / มิ.ย. / 2567


 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา
เลขที่ 46 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05