[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [667]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [632]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [731]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [725]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [560]
 

\"8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ\"
มีการสถาปนากรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ก็มีการจัดงานวันการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นในวันดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  เข้าชม :  [116]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
วันที่ 12 สิงหาคม 7 / ส.ค. / 2566  เข้าชม :  [128]
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 1 / ส.ค. / 2566  เข้าชม :  [135]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว8 / ก.ค. / 2566  เข้าชม :  [134]
วันแห่งการระลึกถึงกวีเอกของสยามประเทศอย่าง \"วันสุนทรภู่\" แล้ว ยังถูกกำหนดให้เป็น \"วันต่อต้านยาเสพติดโลก\" 25 / มิ.ย. / 2566  เข้าชม :  [390]
MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย15 / มิ.ย. / 2566  เข้าชม :  [135]

18 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่14 - 16 สิงหาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด  เข้าชม :  [112]

13 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เข้าชม :  [133]

11 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 สิงหาคม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการเรียนรู้วิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ 1/2566   เข้าชม :  [115]

11 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ ด้านวิชาการ   เข้าชม :  [118]

7 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ประชุมกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของ สกร.อำเภอสิงหนคร   เข้าชม :  [123]

28 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เข้าชม :  [103]

11 / ก.ค. / 2566 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
10 กรกฎาคม 2566 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ  เข้าชม :  [90]
8 / ก.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่นระดับจังหวัด (รอบชิงชนะเลิศ)
ันที่ 7 ก.ค. 2566นางสาววิลันดา บุญรังษีเข้าร่วมกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่นระดับจังหวัด (รอบชิงชนะเลิศ)  เข้าชม :  [128]
5 / เม.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการทำขนม \"จาวตาลเชื่อม\"
ศูนย์การเรียนรู้บ้านเทพยา หมู่ 3 ตำบลป่าขาด  เข้าชม :  [465]
7 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์เรียนรู้นาฎศิลป์พื้นบ้าน ู\"มโนราห์โรงครู\"
ศูนย์เรียนรู้นาฎศิลป์พื้นบ้าน ู\"มโนราห์โรงครู\" โดยนายขอม เรือนแก้ว ม.1 ต.ป่าขาด  เข้าชม :  [485]
7 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ \"ฟาร์มทะเล\"
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ \"ฟาร์มทะเล\" โดย นายถาวร เถี้ยมไล่ ผญ.ม.1 ต.ปาขาด  เข้าชม :  [503]
7 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง \"การปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์\"
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง \"การปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์\" โดย คุณสุชาติ มณีโชติ ม.1 ต.ป่าขาด  เข้าชม :  [493]

 นางสุพัตรา  บุญสนิท
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร


นางสาววิลันดา   บุญรังษี
สกร.ตำบลป่าขาดนางเสาวนีย์    ใจโต 
ครูอาสา ฯ ประจำตำบลป่าขาด 

เอกสารเผยแพร่
เรื่องเอกสารของนักเรียน
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
เอกสารKoratsite(เพิ่มเติม)
คู่มือ Flashalbum

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที
 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT


 
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลป่าขาด (สกร.ตำบลป่าขาด)  
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
โทร 097-3546863
 
 


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05