[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

11 / ก.ค. / 2566 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
10 กรกฎาคม 2566 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ
8 / ก.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่นระดับจังหวัด (รอบชิงชนะเลิศ)
ันที่ 7 ก.ค. 2566นางสาววิลันดา บุญรังษีเข้าร่วมกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่นระดับจังหวัด (รอบชิงชนะเลิศ)
5 / เม.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการทำขนม \"จาวตาลเชื่อม\"
ศูนย์การเรียนรู้บ้านเทพยา หมู่ 3 ตำบลป่าขาด
7 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์เรียนรู้นาฎศิลป์พื้นบ้าน ู\"มโนราห์โรงครู\"
ศูนย์เรียนรู้นาฎศิลป์พื้นบ้าน ู\"มโนราห์โรงครู\" โดยนายขอม เรือนแก้ว ม.1 ต.ป่าขาด
7 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ \"ฟาร์มทะเล\"
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ \"ฟาร์มทะเล\" โดย นายถาวร เถี้ยมไล่ ผญ.ม.1 ต.ปาขาด
7 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง \"การปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์\"
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง \"การปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์\" โดย คุณสุชาติ มณีโชติ ม.1 ต.ป่าขาด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลป่าขาด (สกร.ตำบลป่าขาด)  
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
โทร 097-3546863
 
 


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05