[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [171]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [149]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [220]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [182]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [149]
 

24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
กศน.ตำบลป่าขาดร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ณ พื้นที่ ม.1 ตำบลป่าขาด ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.ถึง 4 ก.ค.60  เข้าชม :  [67]

24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงเป็ดไข่ห้องแถว)
กศน.ตำบลป่าขาด จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการเลี้ยงเป็ดไข่ห้องแถว ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบทฤษฎีใหม่ ที่ให้ผลผลิตมากกว่า และถูกสุขลักษณะ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชาญวิทย์ รัตนะชาติ และคุณสุชาติ มณีโชติ เกษ  เข้าชม :  [37]

24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสมุนไพรไทยเพื่ออาชีพ
กศน.ตำบลป่าขาด จัดโครงการสมุนไพรไทยเพื่ออาชีพ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณวิศวะ รัตนไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลสิงหนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้  เข้าชม :  [33]

24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดกีฬาสงขลาเกมส์
คณะครู และนักศึกษา กศน.ตำบลป่าขาด ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสงขลาเกมส์ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [37]

12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูงานวิสาหกิจชุมชน
กศน.ตำบลป่าขาด ดูงาน วิสาหกิจชุมชน พร้อมทรัพย์ฟรุต ศึกษาตลาดการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  เข้าชม :  [45]

12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มนักศึกษา
กศน.ตำบลป่าขาด จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าชม :  [36]

5 / เม.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการทำขนม \"จาวตาลเชื่อม\"
ศูนย์การเรียนรู้บ้านเทพยา หมู่ 3 ตำบลป่าขาด  เข้าชม :  [40]
7 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์เรียนรู้นาฎศิลป์พื้นบ้าน ู\"มโนราห์โรงครู\"
ศูนย์เรียนรู้นาฎศิลป์พื้นบ้าน ู\"มโนราห์โรงครู\" โดยนายขอม เรือนแก้ว ม.1 ต.ป่าขาด  เข้าชม :  [50]
7 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ \"ฟาร์มทะเล\"
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ \"ฟาร์มทะเล\" โดย นายถาวร เถี้ยมไล่ ผญ.ม.1 ต.ปาขาด  เข้าชม :  [51]
7 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง \"การปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์\"
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง \"การปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์\" โดย คุณสุชาติ มณีโชติ ม.1 ต.ป่าขาด  เข้าชม :  [59]

 นางสุพันธ์  ทองแกมแก้ว
ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอสิงหนคร


นายณัฐพล  วรมิตรปุญวงศ์
หัวหน้า  กศน.ตำบลป่าขาด


นางสุวณีย์ สะกวี
ครูอาสาสมัครฯ

 

 

เอกสารเผยแพร่
เรื่องเอกสารของนักเรียน
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
เอกสารKoratsite(เพิ่มเติม)
คู่มือ Flashalbum

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที
 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT


 
 
กศน.ตำบลป่าขาด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิงหนคร
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
ตำบลป่าขาด  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โทร 097-3546863


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05