[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านเขานา หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง..แบบอย่างดีๆที่น่าเรียนรู้

พุธ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


 บ้านเขานา  หมู่บ้านต้นแบบฯ..แบบอย่างดีๆที่น่าเรียนรู้

       “บ้านเขานา” แค่ชื่อหมู่บ้านก็น่าสนใจ ชวนฉงนแล้ว..  ทำนาบนเขา หรือขุดเขาทำนา...แต่นั่นไม่น่าสนใจเท่ากับการที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558  ที่ใครๆก็อยากมาเรียนรู้และศึกษาดูงาน..

บ้านเขานา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในอดีต หมู่บ้านแห่งนี้มีนายขุนดำและนายที่ลานควายซึ่งเป็นเพื่อนรักกัน เป็นผู้พบเจอ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบอยู่กลางภูเขาที่สลับซับซ้อน มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่านานาชนิดและพื้นที่นี้ยังสามารถทำนาได้ จึงได้ตั้งรกรากในชื่อบ้านเขานาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

หมู่บ้านแห่งนี้มีดีอย่างไร..หมู่บ้านแห่งนี้ มี 72 ครัวเรือน มีฐานข้อมูลหมู่บ้านที่ละเอียดครบถ้วนในทุกด้าน มีผู้นำคือ นายชัยยุทธ  หมันหลัง เป็นผู้ใหญ่บ้านและมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหน้าที่รับผิดชอบเขตบ้านจำนวน 7 เขตบ้าน แต่ละเขตบ้านจะมีจุดเด่น จะมีเอกลักษณ์ที่นำมาตั้งเป็นคำขวัญของเขตบ้านที่ทุกคนในเขตบ้านจะต้องปฏิบัติตามคำขวัญเพื่อรักษาเอกลักษณ์เขตบ้านของตนเองแต่ละเขตบ้านมีการบริหารจัดการแบบกระบวนการกลุ่มภายในเขตบ้าน มีการวางแผนพัฒนาชุมชน มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกครัวเรือน เช่น หาหนทางลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประหยัด อดออม ร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันอนุรักษ์ และมีความเอื้ออารีต่อกัน จากสภาพความเข้มแข็งและมีความพร้อมในทุกด้าน หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้รับเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 ของจังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ หมู่บ้านที่ไม่ธรรมดาแห่งนี้ยังได้รับรางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัล อาทิ

1.รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านเรารักสงขลา

2.รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข

3.รางวัลชนะเลิศ กัมปงอามันดามัย

4.รางวัลกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ระดับอำเภอ

5.รางวัล กข.คจ. รองชนะเลิศอันดับ 2

 

หากใครสนใจใคร่รู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จในรายละเอียดของหมู่บ้านต้นแบบฯ บ้านเขานาแห่งนี้ ว่ามีอะไรบ้าง สามารถติดต่อสอบถามหรือติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานได้ที่ นายชัยยุทธ  หมันหลัง ผู้ใหญ่บ้าน หรือติดต่อผ่านพัฒนาการอำเภอนาทวี นายชาญชัย  ขุนเพชร  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวี โทร.074-371959,
081-8227192 หรือสำนักงาน กศน.อำเภอนาทวี 074-373167 วันเวลาราชการเข้าชม : 426


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลทับช้าง 21 / ต.ค. / 2564
      บ้านเขานา หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง..แบบอย่างดีๆที่น่าเรียนรู้ 31 / ส.ค. / 2559


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05