[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เข้าชม :  [61]
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา   เข้าชม :  [61]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [73]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [121]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [136]
 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  เข้าชม :  [55]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]

16 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยข้าราชการครู บรรณรักษ์ และหัวหน้างานแผนและงานการเงิน เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กศน.สงขลาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยข้าราชการครู บรรณรักษ์ และหัวหน้างานแผนและงานการเงิน เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กศน.สงขลาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  เข้าชม :  [47]

16 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทุ่งลาน จัดโครงการให้ความรู้ เรื่องดิจิทัลชุมชนออนไลน์ คลองหอยโข่ง ให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
กศน.ตำบลทุ่งลาน จัดโครงการให้ความรู้ เรื่องดิจิทัลชุมชนออนไลน์ คลองหอยโข่ง ให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ  เข้าชม :  [39]

16 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนบ้านย่านยาวลงพื้นที่นิเทศติดตาม ผู้เรียน แกนนำผู้เรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนบ้านย่านยาวลงพื้นที่นิเทศติดตาม ผู้เรียน แกนนำผู้เรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [50]

23 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวตากาญจน์ มีนุ่น ตำแหน่งบรรณารักษ์ และนางสาวสุวรรณา บริเพชร์ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูล “ห้องสมุดเคลื่อนสำหรับชาวตลาด” ต้นแบบระดับอำเภอเพื่อคัดเลือกเป็น“ห้องสมุดเคลื่อนสำหรับชาวตลาด” ต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐
นางสาวตากาญจน์ มีนุ่น ตำแหน่งบรรณารักษ์ และนางสาวสุวรรณา บริเพชร์ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูล “ห้องสมุดเคลื่อนสำหรับชาวตลาด” ต้นแบบระดับอำเภอเพื่อคัดเลือกเป็น“ห้องสมุดเคลื่อนสำหรับชาวตลาด” ต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐  เข้าชม :  [45]

23 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวตากาญจน์ มีนุ่น ตำแหน่งบรรณารักษ์ เฝ้ารับเสร็จทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวตากาญจน์ มีนุ่น ตำแหน่งบรรณารักษ์ เฝ้ารับเสร็จทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เข้าชม :  [52]

23 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวตากาญจน์ มีนุ่น ตำแหน่งบรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม รับ-ส่งเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวตากาญจน์ มีนุ่น ตำแหน่งบรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม รับ-ส่งเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   เข้าชม :  [50]

16 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นางสาวตากาญจน์ มีนุ่น ตำแหน่ง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง ดำเนินการมอบหนังสือ โครงการหนังสือ “นิทานแสนเพลินเพื่อห้องสมุดของหนู” (ภาคใต้ ครั้งที่ ๒)
นางสาวตากาญจน์ มีนุ่น ตำแหน่ง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง ดำเนินการมอบหนังสือ โครงการหนังสือ “นิทานแสนเพลินเพื่อห้องสมุดของหนู” (ภาคใต้ ครั้งที่ ๒)  เข้าชม :  [44]
16 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล พานักศึกษา กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ ๑และ๒
นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล พานักศึกษา กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ ๑และ๒  เข้าชม :  [42]
16 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายกิตติศักดิ์ คงยก ครู กศน.ตำบลคลองหลา จัดกิจกรรมให้บริการรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนบริการสื่อการอ่าน
นายกิตติศักดิ์ คงยก ครู กศน.ตำบลคลองหลา จัดกิจกรรมให้บริการรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนบริการสื่อการอ่าน  เข้าชม :  [52]
19 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอคลองหอยโข่งจัดโครงการให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
กศน.อำเภอคลองหอยโข่งจัดโครงการให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  เข้าชม :  [74]
16 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้การดำเนินชีวิตครัวเรือนตัวอย่างตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้การดำเนินชีวิตครัวเรือนตัวอย่างตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง   เข้าชม :  [66]
16 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโคกม่วง ร่วมกับกศน.ตำบลคลองหลา จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมทักษณะชีวิตการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กศน.ตำบลโคกม่วง ร่วมกับกศน.ตำบลคลองหลา จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมทักษณะชีวิตการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เข้าชม :  [67]

 นายจตุรภัทร  เวชสิทธิ์

ผอ.กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง

นางสาวตากาญจน์  มีนุ่น
บรรณารักษ์

 
 

 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง เลขที่ ๑๑๘ ถนนโคกม่วง - บ้านเหนือ
หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๒๐
โทร ๐-๗๔๕๐-๑๒๙๗ โทรสาร ๐-๗๔๕๐-๑๒๙๖ http://sk.nfe.go.th/lb_klong/

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05