[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
กศน.นครราชสีมา
<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [107]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [127]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [167]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [143]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [128]
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 \"สงขลาเกมส์\" ในพื้นที่ตำบลทุ่งลาน
กศน.ตำบลทุ่งลาน นำโดยนางสาวกันติชา ดำอำไพ หัวหน้า กศน.ตำบลทุ่งลาน นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 \"สงขลาเกมส์\" เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ในพื้นที่ตำบลทุ่งลาน จุดเริ่มต้น ณ ตลาดนัดบ้านพรุกง-แม่คล้า ห  เข้าชม :  [20]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 \"สงขลาเกมส์\"18 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [15]
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง18 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [13]
กศน.ตำบลทุ่งลาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง29 / พ.ค. / 2560  เข้าชม :  [23]
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมไหว้ครู29 / พ.ค. / 2560  เข้าชม :  [24]
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 29 / พ.ค. / 2560  เข้าชม :  [22]

18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทุ่งลาน จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการร้านค้าชุมชนออนไลน์
กศน.ตำบลทุ่งลาน จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการร้านค้าชุมชนออนไลน์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ กศน.ตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  เข้าชม :  [15]

18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทุ่งลาน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กศน.ตำบลทุ่งลาน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  เข้าชม :  [20]

18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จัดโครงการอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกศน.ตำบลทุ่งลาน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ในครั้ง เพื่อให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2560 ณ กศน.ตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขล  เข้าชม :  [19]

29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทุ่งลาน จัดกิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบล
กศน.ตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมพัฒนากศน.ตำบล ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีนักศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายช่วยกันพัฒนา เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามเป็นที่น่าชื่นชมของผู้ที่ผ่านไปมา และสร้างแรงจูงใ  เข้าชม :  [23]

29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งลานร่วมกันจัดทำพานไหว้ครู
นักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งลานร่วมกันจัดทำพานไหว้ครู เพื่อนำไปเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ณ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง และเพื่อส่งเข้าประกวด โดยมีนักศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายช่วยกันทำพานของแต่ละระดับอย่างเต็มที่ ด้วยความรักความสามัคคี  เข้าชม :  [30]

29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทุ่งลานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีการพบกลุ่ม ครั้งที่ ๔
กศน.ตำบลทุ่งลาน สังกัด กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการพบกลุ่ม ครั้งที่ ๔ ในช่วงเช้า รายวิชาคณิตศาสตร์และช่วงบ่ายวิชาศิลปศึกษา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นระดับม.ต้น และวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าชม :  [19]

3 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มขนมเพื่อการค้า บ้านต้นยูง
กลุ่มขนมเพื่อการค้า ขนมอบ มีครบที่บ้านต้นยูง  เข้าชม :  [66]
3 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มเครื่องแกงบ้านย่านยาว
เครื่องแกงรสดี ที่กลุ่มเครื่องแกงบ้านย่านยาว  เข้าชม :  [81]
3 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สวนหม่อน บ้านโคกพยอม
สวนหม่อนสร้างรายได้ดี ที่บ้านโคกพยอม  เข้าชม :  [63]
3 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เลี้ยงปลานิลในกระชัง คลองอู่ตะเภา
แหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงปลานิลในกระชังริมคลองอู่ตะเภา  เข้าชม :  [72]
3 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ปลูกไผ่และแปรรูปผลิต บ้านทุ่งเจริญ
สวนไผ่ชมพิชาณ์ชวนคิด แปรรูปผลผลิต ที่บ้านทุ่งเจริญ  เข้าชม :  [85]
3 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผักไฮโดรโปนิกส์ต้นแบบ บ้านพร้าวออก
ศูนย์รวมผักไฮโดรโปนิกส์ต้นแบบ ที่บ้านพร้าวออก  เข้าชม :  [144]

 นายจตุรภัทร  เวชสิทธิ์
ผอ.กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง


กศน.ตำบลทุ่งลาน
นางสาวกันติชา  ดำอำไพ
หัวหน้า กศน.ตำบลทุุ่งลาน

 
 

กศน.ตำบลทุ่งลาน 
สังกัด กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง  สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
บ้านพร้าวออก หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์  089-8700994 

E-mail:tunglannfe@hotmail.com/Facebook:กศน.ตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05