[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
พ่อขุนคล่องคลองหอย
วรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียน สกร.จังหวัดสงขลา เรื่องราวที่ทรงคุณค่าของปูชนียบุคคลคลองหอยโข่ง   เข้าชม :  [78]
ขุมทรัพย์เขาวังชิง .... วรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง
กว่าจะนำมาเป็นเรื่องราว วรรณกรรมเพื่อการเรียนรู้นี้ คณะทีมงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ   เข้าชม :  [30]
ร้อยเรียงเรื่องราว ควรคู่กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา กับ สกร.จังหวัดสงขลา
ร้อยเรียงเรื่องราว ควรคู่กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา กับ สกร.จังหวัดสงขลา   เข้าชม :  [29]
ประกาศผลสอบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1/2566
ประกาศผลสอบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1/2566   เข้าชม :  [9172]
ประกาศผลสอบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1/2566
ประกาศผลสอบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1/2566   เข้าชม :  [3089]
 

ประกาศ ผลการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ (จ้างเหมาบริการ)
ประกาศ ผลการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ (จ้างเหมาบริการ) ปฎิบัติงาน สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง ขอให้ผู้ผ่านตามประกาศ มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศ  เข้าชม :  [71]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ30 / เม.ย. / 2567  เข้าชม :  [18]
ใกล้ปิดรับสมัครแล้วนะคะ ขบวนสุดท้ายแล้ว สัปดาห์นี้ รีบๆนะคะ28 / เม.ย. / 2567  เข้าชม :  [24]
สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานลูกจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256719 / เม.ย. / 2567  เข้าชม :  [39]
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และมอบระเบียนแสดงผลการเรียนผู้จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256619 / เม.ย. / 2567  เข้าชม :  [33]
สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง รับเกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สูงกว่าค่าเป้าหมายขั้นสูง19 / เม.ย. / 2567  เข้าชม :  [30]

21 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาแก่ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวอนุสรา ยาพระจันทร์ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาแก่ผู้ผ่านการ  เข้าชม :  [5]

21 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตรวจสุขภาพ และการคัดกรองเบื้องต้นให้กับผู้เรียนืเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวณัฐกฤตา จอมศรี และนางสุถาภรณ์ จันวดี งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภา  เข้าชม :  [3]

21 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และมอบเกียรติบัตรผู้เรียนต้นแบบในการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวณัฐกฤตา จอมศรี และนางสุถาภรณ์ จันวดี งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษ  เข้าชม :  [3]

21 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2567
วันนที่21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหอยโข่งมอบหมายให้ นายศิริชัย บุญช่วย ตำแหน่งครู กศน.ตำบล และนางสาวกชพร รัตนะพันธ์ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ร่วมกิจกรรมปลูกต  เข้าชม :  [3]

21 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning)
วันที่21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning) ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ  เข้าชม :  [4]

20 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียน(อายุ 6-15 ปี) ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ที่ตกหล่น ออกกลางคัน หลุดจากระบบการศีกษา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ ครู กศน. ประจำตำบล แต่ละตำบลลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียน(อายุ 6-15 ปี) ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ท  เข้าชม :  [8]

28 / เม.ย. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
สืบสานประเพณีท้องถิ่นตำบลคลองหลา การตักบาตรทางใหญ่
วันที่ 24 เมษายน 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ จันวดี ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่นตำบลคลองหลา การตั  เข้าชม :  [21]
28 / เม.ย. / 2567 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วม ณ สามแยกท่าหรั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วม ณ สามแยกท่าหรั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการความป  เข้าชม :  [22]
19 / เม.ย. / 2567 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วม ณ สามแยกท่าหรั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วม ณ สามแยกท่าหรั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการความป  เข้าชม :  [34]
19 / เม.ย. / 2567 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมคณะทำงาน โครงการกำกับติดตาม และประเมินผล โดน กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง ยั่งยืนของ กอ.รมน.จังหวัดสงขลา
วันที่ 17 เมษายน 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมประชุมประชุมคณะทำงาน โครงการกำกับติดตาม และประเมินผล โดน กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง ยั่งย  เข้าชม :  [29]
19 / เม.ย. / 2567 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่าย โครงการจัดกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปี 2567
วันที่ 9 เมษายน 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปี 2567 กิจกรรมตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเทศ  เข้าชม :  [30]
19 / เม.ย. / 2567 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนางสาวอนุสรา ยาพระจันทร์ ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ของ สกร.อำเภอนาทวี และร่วมแสดงความยินดีกับนางสาว  เข้าชม :  [30]

 

💜 บุคลากร และองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมร่วมร้องเพลง “นารีรัตนา"💜

www.facebook.com/100027439192368/videos/1557165015083670/
สำนักงาน สกร.จังหวัดสงขลา นิเทศการดำเนินการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
( ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2566- 31 ธันวาคม 2566)


   
www.youtube.com/watch


www.youtube.com/watch 

 
 


 


                                                                   
 

  

  

 
นางสาวยุพเรศ  สุวรรณะ
ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง

 บทเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง
www.youtube.com/watch  วิดีทัศน์อาชีพออนไลน์ 
หลักสูตรการทำไข่เค็มกะทิ
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง
www.youtube.com/watch


 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2563คลิกที่นี่
drive.google.com/drive/u/2
/folders/1VoewB6hMCR
LkgBG0YVZGurfJF3DeUOfx

  แบบฟอร์มใบสมัคร ใบขอจบ ขอลาออก และใบคำร้อง คลิกที่นี่ 
drive.google.com/drive/u/2/
folders/1ooJR1MMJCwU6B
tPK2aQzcdpScOqrlmZp

 
 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา

118 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230

โทร 074-501097 โทรสาร 074-501096

เพจ  Facebook : สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง 

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05