[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
กศน.นครราชสีมา
<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [151]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [171]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [229]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [171]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [178]
 

4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดเวทีประชาคมแสดงความคิดเห็น
จัดเวทีประชาคมแสดงความคิดเห็น การดำเนินงาน กศน.ต.โคกม่วง  เข้าชม :  [34]

4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ ช่างพื้นฐาน
รับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ ช่างพื้นฐาน  เข้าชม :  [28]

4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร นักศึกษา กศน.
รับสมัคร นักศึกษา กศน.  เข้าชม :  [39]

21 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครูของ กศน.อ.คลองหอยโข่ง
นักศึกษา กศน.ต.โคกม่วง ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่2/2559  เข้าชม :  [51]

21 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. จังหวัดสงขลา ประชุมสรรจร ณ ศรช.ย่านยาว ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง พร้อมเปิดป้าย ศรช.ย่านยาว
ผู้บริหาร กศน.จังหวัดสงขลา พร้อมร่วมเปิดป้าย ศรช.ย่านยาว พร้อมประชุมผู้บริหารสรรจร  เข้าชม :  [53]

20 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักสงฆ์บ้านจอมหรำ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา   เข้าชม :  [63]

31 / มี.ค. / 2551 : ทดสอบหมวดหมู่
ทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน
ทดสอบครั้งที่2 เพื่อยืนยัน  เข้าชม :  [1196]

 


นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์
ผอ.กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง


  นายคำนึง ศัทโธ
ครู อาสาสมัครฯ
 

 

 

 

 


 
ศูนย์รวมสื่อ
 
 
ศูนย์รวมสื่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
 

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ

สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
วิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ระดับ ม.ต้น
วิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ระดับ ม.ปลาย
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที

 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง IC

 
 
กศน.ตำบลโคกม่วง 
หมู่ที่ 9 บ้านทอนคลอง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
โทร.089-2998971  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05