[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
บทความน่ารู้
บทความน่ารู้   เข้าชม :  [51]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [179]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [258]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [4771]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [249]
 

2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ กศน.ตำบล เครือข่ายและองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ กศน.ตำบล เครือข่ายและองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง  เข้าชม :  [2470]

2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่1/60
กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่1/60  เข้าชม :  [1980]

2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมเรียนหลักสูตรอาฃชีพระยะสั้น
เชิญเข้าร่วมเรียนหลักสูตรอาฃชีพระยะสั้นวิชาช่างปูน  เข้าชม :  [1922]

2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมสมัครเรียนอาชีพระยะสั้น
เชิญเข้าร่วมสมัครเรียนอาชีพระยะสั้น วิชาการทำดอกไม้จันทน์  เข้าชม :  [1776]

14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์พัฒนาอาชีพ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์พัฒนาอาชีพ  เข้าชม :  [49]

14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในตำบล
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในตำบล  เข้าชม :  [44]

25 / ต.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ ตำบลคลองหอยโข่ง 1.เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรที่ ‘’โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตำบลคลองหอยโข่ง’’ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
แหล่งเรียนรู้ ตำบลคลองหอยโข่ง 1.เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรที่ ‘’โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตำบลคลองหอยโข่ง’’ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 798 ไร่ 2 งาน 778 ตารางวา ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 70  เข้าชม :  [2345]
25 / ต.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
.ศูนย์รวม เศรษฐกิจพอเพียง ครบวงจรที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ ๔
.ศูนย์รวม เศรษฐกิจพอเพียง ครบวงจรที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ ๔   เข้าชม :  [197]
13 / มิ.ย. / 2551 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรที่ ‘’โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตำบลคลองหอยโข่ง’’
เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรที่ ‘’โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตำบลคลองหอยโข่ง’’  เข้าชม :  [2989]

 

    

                         

                       
   

                          

   

    


 


นางโสเพ็ญ  ย้อยอัด
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.กศน.อำเภอคลองหอยข่ง


นายศิริชัย  บูญช่วย
หัวหน้า กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
 

 

 


ศูนย์รวมสื่อ
 
 
 
 
 
 
 
 

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ

สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
วิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ระดับ ม.ต้น
วิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ระดับ ม.ปลาย
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที

 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง IC

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคลองหอยโข่ง
บ้านจอมหรำ  หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 094-4181015

  facebook:กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05