[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา ร่วมออกบูธและจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ในงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2567

เสาร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2567


 วันที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา และบุคลากร สกร.อำเภอเทพา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา ร่วมออกบูธและจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ในงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้
1.นิทรรศการวรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้
2.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน,ผลิตภัณฑ์กระจูดสาน, ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก, ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ จาก ศกร.ตำบลเทพา, ถั่วทอดจาก ศกร.ตำบลวังใหญ่, ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง จาก ศกร.ตำบลลำไพล และข้าวแกงเขียวหวานไก่ทอดเทพา จาก ศกร.ตำบลเทพา
3.การสาธิตการทำขนมเจาะหู ศกร.ตำบลท่าม่วง , การสาธิตการร้อยลูกปัดมโนราห์ ศกร.ตำบลเกาะสะบ้า
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและภาคเครือข่ายที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เข้าชม : 35


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทพาได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนองค์กรนักศึกษาผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเทพา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด ดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับดีมาก 12 / มิ.ย. / 2567
      กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ศกร.ระดับตำบลเทพา รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ม.ต้น ณ ศกร.ระดับตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 12 / มิ.ย. / 2567
      กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย และแผนเผชิญเหตุที่เกิดจากอัคคีภัย แก่ครู บุคลากร และองค์กรนักศึกษาสกร.ระดับอำเภอเทพา 16 / พ.ค. / 2567
      กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับตำบล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร ฯ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การทำกิจกรรม กพช. การสร้างข้อตกลงในการพบกลุ่ม ทำสัญญาการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 16 / พ.ค. / 2567
      วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวย สกร.ระดับอำเภอเทพา ประชุมครูและบุคลากร เพื่อวางแผนดำเนินงานและติดตามงาน 👉การรับสมัครและการจัดเตรียมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 👉การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบล 16 / พ.ค. / 2567


 
กศน.ตำบลเทพา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ชั้น 2 อาคารกองการศึกษา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท์ 081-0960153 , 089-6556221 , 087-2901029 E-mail : nongnu_17@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05