[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

12 / มิ.ย. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
วัดพระสามองค์ หรือ วัดเทพาไพโรจน์
พระพุทธรูปสามองค์ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดเทพาไพโรจน์ ม.๔ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่โบราณกาล สร้างด้วยศิลาทรายแดง นั่งเรียงกันในศาลา ฝาผนังกั้นทึบทั้งสี่ด้าน ทางเข้าออกเป็นประตูไม้ ชาวบ้
12 / มิ.ย. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
150 ปี มัสยิดฟูหลาหล่นนาอีม บ้านพรุหมาก หมู่ 3 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
150 ปี มัสยิดฟูหลาหล่นนาอีม บ้านพรุหมาก หมู่ 3 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้ทำการก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้น การก่อสร้างได้ใช้แรงงานชาวบ้านล้วนๆ โดยใช้ควายในการลากจุงไม้แล้วนำมาเลื่อยด้วยคันชักแบบโบราณ ทำกันทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะกลางคืนต้อ
17 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าโอน ม. 6 ตำบลเทพา อ.เทพา จังหวัดสงขลา
กศน.ตำบลเทพา แนะนำศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าโอน ม. 6 ตำบลเทพา อ.เทพา จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีนายชาคริต นิหะ และนางซีตีฮ่าหวา อิแอ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความร
2 / ธ.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
รู้จัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นาเกาะฟาร์มเห็ด ม.4 ต.เทพา
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาเกาะฟาร์มเห็ด ม.4 ต.เทพา อ.เทพา จังหวัดสงขลา บริหารกลุ่มโดย นางอนิศา มูนี ประธานกลุ่ม
13 / ต.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่ากอ หมู่ที่ 5 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
“พลิกผืนดิน คืนถิ่นอุดม อยู่อย่างเหมาะสม ชีวิตพอเพียง” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.เทพา เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ดำเนินงาน โดย นายดนกอเลก ทองมัน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากพลังศรัทธาที่เดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 / ต.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
วันสำคัญและประเพณีอิสลามภาคใต้
กศน.ตำบลเทพา ร่วมส่งเสริมขนมธรรมเนียม ประเพณี และวันสำคัญทางภาคใต้ ให้ได้เรียนรู้เพื่อส่งเสริมศาสนาอิสลามและประเพณีที่งดงาม
1 / ธ.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ : ข้าวช่อขิง พันธุ์ข้าวคุณภาพอำเภอเทพา
ข้าวช่อขิงเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ข้าวชนิดนี้ได้หายไปจากท้องถิ่นเป็นเวลานานทีเดียว เพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักพันธุ์ข้าวชนิดนี้แล้ว เว้นแต่คนแก่ในท้องถิ่น ลักษณะของข้าวเมื่อสีออกมาแล้วจะมีสีแดงคล้าย ๆข้าวสังหยด
18 / พ.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ : กะปิเทพา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพระพุทธ เป็นกลุ่มที่ริเริ่มในการจัดตั้งกลุ่มสมาชิก การทำกะปิ ในตำบลเทพา โดยมีสมาชิก จำนวน 30 คน
18 / พ.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ : ด้านโคขุน เกษตรกรอาชีพการเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์ เขต 9 ประจำปี 2557
นายดลเลาะ เหล็มและ เกษตรกรอาชีพการเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์ เขต 9 ประจำปี 2557 บุคคลที่สำเร็จด้านการเลี้ยงโคขุน เป็นผู้ที่เสียสละ ด้านชุมชน และเป็นคนใจกว้าง
24 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ข้าวแกงไก่ทอดเทพา
ข้าวแกงไก่ทอดเทพาเป็นอาหารที่อยู่คู่กับสถานีรถไฟเทพามานานกว่า 50 ปี เหมือนกับสินค้าชนิดอื่นๆที่ขายข้างรถไฟให้แก่ผู้ที่สัญจรด้วยรถไฟ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวยำ อาหารท้องถิ่นที่เก่าแก่ของคนปักษ์ใต้ โอเลี้ยง ที่มักขายคู่กับข้าวยำ และข้าวแกงไก่ทอดเสมอ ไอศครีมแท่ง หร
24 / ก.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ตำนาน/ ประวัติ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
รู้จัก ประวัติของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา ในสมัยโบราณมีฐานะเป็นเมืองชื่อ “เทพา” เป็นเมืองเล็กๆ ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัย ในสมัยกรุงสุโขทัย
18 / ก.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
แหล่งเรียนรู้ ด้านศาสนสถาน วัดพระสามองค์
วัดพระสามองค์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญด้านศาสนา และเป็นแหล่งท่องเทียวที่สำคัญของอำเภอเทพา ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าฤดี หมู่ที่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
18 / ก.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมบ้านป่าไผ่
กศน.ตำบลเทพา ขอแนะนำศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพการร้อยลูกปัด ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัสงขลา
18 / ก.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
แนะนำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
10 / ก.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
แหล่งเรียนรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเทพา
แหล่งเรียนรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
กศน.ตำบลเทพา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ชั้น 2 อาคารกองการศึกษา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท์ 081-0960153 , 089-6556221 , 087-2901029 E-mail : nongnu_17@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05